Σε μετωπική σύγκρουση βρίσκεται η κυβέρνηση με τους αγρότες

Σε μετωπική με τους αγρότες η κυβέρνηση

ΥΠΟΙΚ: Δεν υπάρχει καμία επεξεργασία ν/σ ή σχεδιασμός για θέματα φορολογίας των αγροτών

Σε μετωπική σύγκρουση βρίσκεται η κυβέρνηση με τους αγρότες, οι οποίοι δεν φαίνονται να πείθονται και σκληραίνουν τη στάση τους με μπλόκα και αποκλεισμούς σε όλη τη χώρα. «Καμία επεξεργασία νομοσχεδίου ή σχεδιασμός για τα θέματα φορολογίας των αγροτών δεν υπάρχει, αυτή τη στιγμή, στο υπουργείο Οικονομικών. Τα θέματα αυτά δεν περιλαμβάνονται στα προαπαιτούμενα της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής πολιτικής». Αυτό τονίζει το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τα προαπαιτούμενα που προβλέπει η συμφωνία με τους δανειστές για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης της εφαρμογής της.

Ειδικότερα, το υπουργείο Οικονομικών σε ενημερωτικό σημείωμα παρουσιάζει το καθεστώς που ίσχυε για τη φορολογία των αγροτών, μέχρι τη συμφωνία του Ιουλίου του 2015, τις αλλαγές που προβλέπει η συμφωνία και ψηφίστηκαν στη Βουλή με μεγάλη πλειοψηφία 221 βουλευτών, καθώς και το τι ισχύει σχετικά με τα ληξιπρόθεσμα χρέη των αγροτών. Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα, τη σταδιακή εξομοίωση της φορολογικής αντιμετώπισης των αγροτικών εισοδημάτων με τα εισοδήματα των άλλων κατηγοριών φορολογούμενων σημειώνεται ότι θα ξεκινήσει από τα εισοδήματα που αποκτώνται το 2016.

Μεταξύ άλλων όπως αναφέρει το υπουργείο με τη συμφωνία (Ν. 4336/2015 – ΦΕΚ Α 94/14.8.2015), οι αλλαγές που επέρχονται είναι ότι από τον Οκτώβριο 2015 υπάρχει σταδιακή κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης ντήζελ σε δύο ίσα στάδια, από τον Οκτώβριο 2015 και τον Οκτώβριο 2016. Συγκεκριμένα από 1/10/2015 μέχρι 30/9/2016 επιστρέφεται ποσό 130 ευρώ και από 1/10/2016 καταργείται η επιστροφή. Νομοθετήθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος Δ, Υποπ/φος Δ5 του Νόμου (σελίδα 966 και προαπαιτούμενα σελίδα 1015).

Επίσης από το έτος 2016 για τα εισοδήματα που αποκτώνται προβλέπεται   σταδιακή εξομοίωση των εισοδημάτων των αγροτών με τις άλλες κατηγορίες (στο πλαίσιο του κώδικα φορολογίας εισοδήματος) με ποσοστά που ορίζονται  στο 20% για το φορολογικό  έτος 2016 και στο 26% για το φορολογικό έτος 2017 (προαπαιτούμενα σελίδα 1016).

Όσον αφορά της συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις στο άρθρο 51 έγινε νομοτεχνική διόρθωση σχετικά με τη μείωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης ντήζελ. Συγκεκριμένα συμπληρώθηκε η ημερομηνία 30/9/2016 που είχε παραληφθεί στο κείμενο του Ν. 4336/2015. Δηλαδή με το Ν. 4342/2015 για τους αγρότες δεν υπάρχει καμία νέα επιβάρυνση.

Σχετικά με τα ληξιπρόθεσμα χρέη των αγροτών και την κατάσχεση των ποσών των τραπεζικών τους λογαριασμών προβλέπεται για τους τραπεζικούς λογαριασμούς ακατάσχετο ποσό ύψους 1.250 ευρώ, εφόσον έχει δηλωθεί από το φορολογούμενο στο taxis ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού.

Για όσους φορολογούμενους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στην Εφορία και δεν έχουν κάνει ρύθμιση καταβολής τους, στέλνεται εντολή  στις Τράπεζες να διενεργούν κατάσχεση των οφειλόμενων ποσών και να τα αποδίδουν στο Δημόσιο.

Δεν υπάρχει ιδιαίτερη μεταχείριση για τις οφειλές των αγροτών και εφαρμόζονται όσα ισχύουν για όλους τους φορολογούμενους.

Για τους αγρότες που είχαν ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές και δεν τις είχαν ρυθμίσει ή δεν είχαν δηλώσει ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό έγινε αυτομάτως κατάσχεση των ποσών που κατατέθηκαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τις ενισχύσεις τους .

Αναφορικά με τη φορολογία εισοδήματος οι επαγγελματίες υποχρεώνονται να τηρούν λογιστικά βιβλία και να αναγράφουν σε αυτά τα έσοδα και τα έξοδά τους.

Οι αγρότες τηρούν βιβλία όταν τα έσοδά τους υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ. Στους επαγγελματίες τα καθαρά κέρδη υπολογίζονται με αφαίρεση των εξόδων από τα έσοδα που έχουν αναγράψει στα βιβλία τους. Για όλους τους αγρότες ακόμα και αν δεν τηρούν βιβλία υπολογίζονται τα κέρδη με αφαίρεση των εξόδων από τα έσοδα. Τα έξοδα που αναγνωρίζονται για να αφαιρεθούν αφορούν γενικά αγορές εμπορευμάτων και οποιαδήποτε δαπάνη αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα . Απαραίτητο είναι τα έξοδα να αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά. Ειδικότερα για τους αγρότες τα έξοδα που αναγνωρίζονται περιλαμβάνουν  τις αγορές σπόρων, νεογνών,  λιπασμάτων, φαρμάκων, καλλιεργητικές δαπάνες, δαπάνες άρδευσης, δαπάνες για ημερομίσθια εργατών, κόστος καυσίμων και συντήρησης των αγροτικών μηχανημάτων, τόκους και έξοδα δανείων, αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού, ασφαλιστικές εισφορές .

Για τον υπολογισμό του φόρου τα καθαρά κέρδη πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή φόρου που για το έτος 2015 για τους επαγγελματίες είναι: Από 1 μέχρι 50.000 ευρώ, 26% και πάνω από 50.000 ευρώ, 33%.

Για τους αγρότες ο συντελεστής φόρου  είναι 13% για όλα τους τα κέρδη.

Για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος ισχύουν τα τεκμήρια για όλους τους φορολογούμενους. Εάν τα τεκμήρια είναι μεγαλύτερα από τα πραγματικά εισοδήματα τότε το φορολογητέο εισόδημα είναι το τεκμαρτό.

Για όλους τους επαγγελματίες υπολογίζεται προκαταβολή φόρου έναντι των εισοδημάτων του έτους που υποβάλλεται η φορολογική δήλωση. Για τα εισοδήματα του έτους 2015, τόσο για τους επαγγελματίες όσο και τους αγρότες η προκαταβολή υπολογίζεται στο 75% του ποσού του φόρου εισοδήματος.

Η προκαταβολή δεν συνιστά φορολογική επιβάρυνση γιατί αφαιρείται από το φόρο εισοδήματος κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του επόμενου έτους. Κατά τον υπολογισμό της προκαταβολής αφαιρούνται ποσά που έχουν παρακρατηθεί.

Εάν κατά το έτος που υποβάλλεται η φορολογική δήλωση έχουν μειωθεί τα εισοδήματα, τότε προβλέπεται διαγραφή της προκαταβολής.