Σε κερδοφορία πέρασε η Αστήρ Παλάς – +458 χιλ. ευρώ στο 9μηνο

 

Παρά τις γενικότερες οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις, αλλά και τις ειδικότερες αρνητικές συγκυρίες που αφορούσαν τα κλειστά συστήματα κρατήσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα και την αβεβαιότητα στην αγορά λόγω της πιθανής πώλησης πλειοψηφικού πακέτου μετοχών, ο Όμιλος στο εννεάμηνο του 2015 ανέκτησε το χαμένο έδαφος του πρώτου εξαμήνου και πέρασε σε κερδοφορία.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του εννεάμηνου ανήλθε σε 24,9 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,5%. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στις εκδηλώσεις των Ποσειδωνίων, που είχαν αποφέρει έσοδα ύψους περίπου 2,5 εκατ. το 2014, και πραγματοποιούνται κάθε 2 χρόνια. Τα έσοδα από δωμάτια παρουσίασαν μείωση κατά 6,6% καθώς το σύνολο των διανυκτερεύσεων των ξενοδοχείων «Arion Resort & Spa» και «The Westin Athens» στο εννεάμηνο του 2015 ανήλθε σε 43.545 έναντι 48.505 στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα.
Σημειώνεται ότι στις 10.000 υπολογίζεται η απώλεια διανυκτερεύσεων από την αναστολή κρατήσεων και έλλειψη των Ποσειδωνίων την φετινή χρονιά. Παρ’ όλα αυτά, η μέση τιμή διανυκτερεύσεων για το εννεάμηνο αυξήθηκε κατά 4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 και αποτελεί την μεγαλύτερη μέση τιμή των τελευταίων δέκα ετών. Συγκεκριμένα για το εννεάμηνο του 2015 ανήλθε σε 287 ευρώ, ενώ η αντίστοιχη για το έτος 2014 ήταν 276 ευρώ.
Σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών της Θυγατρικής ανήλθε σε Ευρώ 1,669 χιλ. και αφορά αποκλειστικά έσοδα από τη διαχείριση του Λιμένα Βουλιαγμένης. Ο αντίστοιχος κύκλος εργασιών του 2014 ανήλθε σε 1.562 χιλ. ευρώ.
Tα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου και της Εταιρείας παρουσίασαν σημαντική βελτίωση καθώς διαμορφώθηκαν σε κέρδη 458 χιλ. ευρώ και  645 χιλ ευρώ αντίστοιχα, έναντι ζημίας 516 χιλ. ευρώ και 252 χιλ. ευρώ το 2014 αποτυπώνοντας τη συντονισμένη προσπάθεια της Διοίκησης προς τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας και εξοικονόμησης πόρων χωρίς επίπτωση στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.