Σε μείωση της τιμής στόχου για τη μετοχή της Jumbo, στα 10,1 ευρώ, από 11,00 ευρώ προηγουμένως, προχώρησε η Beta Securities

Σε μείωση της τιμής στόχου για τη μετοχή της Jumbo, στα 10,1 ευρώ, από 11,00 ευρώ προηγουμένως, προχώρησε η Beta Securities, ενόψει της δημοσιοποίησης των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας για τη χρήση 2015.
Υπενθυμίζεται εδώ πως η Jumbo ανακοινώνει τα αποτελέσματα χρήσης 2015 στις 28 Σεπτεμβρίου.
“Μειώνουμε στα 10,1 ευρώ την τιμή στόχο της μετοχής”, τονίζει η χρηματιστηριακή, μέσω νέας έκθεσής της, υπό τον τίτλο “Impeccable retail skills”.
Ωστόσο διατηρεί αμετάβλητη τη σύσταση overweight.
Όπως επισημαίνει η χρηματιστηριακή, η Jumbo δέχθηκε μεγάλο πλήγμα από την αύξηση του εταιρικού φόρου, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των καθαρών της κερδών στο τέταρτο τρίμηνο του 2015 – σε ετήσια βάση – στα 30,1 εκατ. ευρώ.
Για το σύνολο του 2015, η χρηματιστηριακή τοποθετεί στα 105 εκατ. ευρώ τις εκτιμήσεις για τα κέρδη της Jumbo.

* ,