«Ραβασάκια» σε έξι κατηγορουμένους από τον ανακριτή

«Ραβασάκια» σε έξι κατηγορουμένους από τον ανακριτή

Στην τελική ευθεία μπαίνει η ανάκριση για το ΤΑΙΠΕΔ, με τον ανακριτή κατά της Διαφθοράς, Κ. Σαργιώτη, να στέλνει κλήσεις σε απολογία στους έξι πρώτους κατηγορουμένους-μέλη του γνωμοδοτικού συμβουλίου – για το αδίκημα της απιστίας.

  • ΕΘΝΟΣ

Οι κατηγορούμενοι έχουν κληθεί να δώσουν τις εξηγήσεις τους στα μέσα Μαΐου, ενώ ανοιχτό παραμένει το σκέλος του αδικήματος της υπεξαίρεσης, μια δίωξη που βαρύνει τα μέλη του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ.

Την ίδια ώρα κυβέρνηση και θεσμοί δεν έχουν ακόμη αποφασίσει για το «νέο» ταμείο και τη φιλοσοφία των αποκρατικοποιήσεων, οι οποίες είναι μνημονιακή υποχρέωση…

Σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα, προϊόν της πολύμηνης έρευνας των κ. Τριανταφύλλου και Σέβη, το ελληνικό Δημόσιο ήταν ο μεγάλος χαμένος της πώλησης και επαναμίσθωσης των 28 ακινήτων, αφού η ζημία κυμαίνεται στα 575.856.504 ευρώ. Ποινικά ελεγχόμενοι για το αδίκημα της απιστίας είναι τα μέλη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ», οι οποίοι είναι τρεις Ελληνες και τρεις αλλοδαποί.

Η διαγωνιστική διαδικασία για τη δημοπράτηση των ακινήτων (τα οποία είχαν χωρισθεί σε δύο χαρτοφυλάκια) ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2013 με την ανάδειξη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου -μετά τη γνωμοδότηση των μελών του συμβουλίου- ως αναδόχων των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία «Γιούρομπανκ Πρόπερτις (Eurobank Properties) Α.Ε.Ε.Α.Π.» για το Β’ Χαρτοφυλάκιο έναντι οικονομικού ανταλλάγματος 145.810.000 ευρώ και «Εθνική Πανγαία Α.Ε.Ε.Α.Π.» για το Α’ Χαρτοφυλάκιο έναντι οικονομικού ανταλλάγματος 115.500.000 ευρώ και συνολικά 261.310.000 ευρώ.

Επόμενο βήμα οι υπογραφές των συμβάσεων τον Μάιο του 2014, με τις οποίες καταρτίσθηκαν 2 συμβολαιογραφικές πράξεις πώλησης και 28 συμβολαιογραφικές πράξεις (επανα)μίσθωσης εικοσαετούς διάρκειας για το καθένα από τα πωληθέντα ακίνητα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες στέγασης των δημοσίων υπηρεσιών, αντί συνολικών μισθωμάτων για το πρώτο μισθωτικό έτος 25.589.800 ευρώ.

Στο συνολικό ποσό των μισθωμάτων που υποχρεώθηκε να καταβάλλει το ελληνικό Δημόσιο από την έναρξη της μίσθωσης μέχρι σήμερα για τη μίσθωση κενών εν όλω ή εν μέρει κτιρίων, δηλαδή για τα κτίρια που δεν γίνεται υφιστάμενη χρήση, η επελθούσα ζημία υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 6.661.678 ευρώ.

 
«Ραβασάκια» σε έξι κατηγορουμένους από τον ανακριτή

Το Δημόσιο επωμίσθηκε το κόστος ασφάλισης των ακινήτων, για να γίνει η συναλλαγή «ελκυστικότερη στους επενδυτές», παρότι δεν είναι νομικός και οικονομικός κύριος των ακινήτων και παρότι δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημίωσης σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου είναι εκείνος που νοικιάζει το ακίνητο (εκμισθωτής). Για τον πρώτο χρόνο της μίσθωσης έχει καταβληθεί ήδη ένα ποσό της τάξης των 149.987 ευρώ.

Στην πλάτη του Δημοσίου «έπεσε» ακόμη και το κόστος ελαφράς συντήρησης (ή συντήρησης μικρής κλίμακας) των ακινήτων για να γίνει η συναλλαγή «ελκυστικότερη στους επενδυτές», παρότι δεν είναι νομικός και οικονομικός κύριος των ακινήτων (αφού πρόκειται για λειτουργική μίσθωση) και β) γιατί τα οφέλη από τη συντήρηση των ακινήτων στη μισθωτική λήξη θα παραμένουν στον εκμισθωτή.

Το ποσό αυτό έχει υπολογισθεί σε 2.283.831 ευρώ για το πρώτο μισθωτικό έτος και σε συνολικό ποσό μέχρι τη λήξη της μισθωτικής διάρκειας (20 έτη) 56.195.086 ευρώ (ονομαστικές τιμές) και για τα δύο χαρτοφυλάκια, και αποτελεί βέβαιη μέχρι σήμερα κατά το ποσό των 2.283.831 ευρώ και οπωσδήποτε απειλούμενη ζημία μέχρι τη λήξη της σύμ­­βασης κατά το ποσό των 53.911.255 (56.195.086 – 2.283.831) ευρώ.

Με την επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου αξιοποίησης το ελληνικό Δημόσιο αποξενώθηκε από την περιουσία του, αφού στο τέλος της μισθωτικής διάρκειας θα απαιτηθούν επιπλέον ποσά για την επαναγορά των ακινήτων ή για την αγορά άλλων ανάλογων για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δημοσίου. Το ποσό αυτό έχει υπολογισθεί σε περίπου 420 εκατ. ευρώ σε ονομαστικές αξίες και αποτελεί οπωσδήποτε απειλούμενη ζημία του ελληνικού Δημοσίου.

Με βάση τα στοιχεία της εισαγγελικής έρευνας μπορεί κανείς εύκολα να συμπεράνει ότι με τη χρήση οιασδήποτε άλλης παραδεδεγμένης μεθόδου αποτίμησης της αξίας των ακινήτων, το τίμημα που θα εισπραττόταν θα ήταν ανώτερο του πράγματι εισπραχθέντος. Η ζημία του ελληνικού Δημοσίου κυμαίνεται ανάλογα με την εκτιμητική μέθοδο από 90 έως 130 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ στη ζημία συνυπολογίζεται και «το ποσό που αντιστοιχεί στις επιφάνειες των ακινήτων που δεν εκτιμήθηκαν, στην αξία γης που δεν εκτιμήθηκε λόγω απομένοντος συντελεστή δόμησης σε κάποια ακίνητα ή λόγω της βάσιμης προσδοκίας να μεταβληθούν/αυξηθούν οι χρήσεις γης, το οποίο δεν κατέστη εφικτό να υπολογιστεί κατά τη διενεργηθείσα προκαταρκτική εξέταση».

ΣΟΦΙΑ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ

ETHNOS.GR