Πώς θα λειτουργεί ο «κρυφός κόφτης» στις νέες συντάξεις | Mikrometoxos.gr

Πώς θα λειτουργεί ο «κρυφός κόφτης» στις νέες συντάξεις

05.06.2016 14:54

Πώς θα λειτουργεί ο «κρυφός κόφτης» στις νέες συντάξεις

Χιλιάδες εργαζόμενοι που θα αποφασίσουν να συνταξιοδοτηθούν θα έρθουν αντιμέτωποι με μεγάλες μειώσεις του εισοδήματός τους ακόμη και πάνω από 50%

Αντιμέτωποι με κατακόρυφη μείωση του εισοδήματός τους ακόμη και πάνω από 50% θα βρεθούν δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι οι οποίοι θα αποφασίσουν να εγκαταλείψουν την «ενεργό δράση» για να συνταξιοδοτηθούν. Υποβάλλοντας τα χαρτιά τους από εδώ και στο εξής, θα έρθουν αντιμέτωποι με τον νέο τρόπο υπολογισμού ο οποίος, ειδικά για τους έχοντες υψηλές αποδοχές και λίγα χρόνια προϋπηρεσίας βγάζει πολύ χαμηλή σύνταξη.

Ηδη, οι υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας ετοιμάζουν τις σχετικές εγκυκλίους προκειμένου και οι υπηρεσίες των ασφαλιστικών ταμείων να εφαρμόσουν τον νέο νόμο.Το MoneyPro, παρουσιάζει αναλυτικά τα βήματα που θα ακολουθούνται από εδώ και στο εξής για τον υπολογισμό των συντάξεων. Για τη συντριπτική πλειοψηφία των νέων συνταξιούχων, η διαδικασία θα έχει ως εξής:

1. Θα καταγράφεται ο μέσος μηνιαίος μισθός (ανά έτος) από το 2002 μέχρι και την ημερομηνία συνταξιοδότησης

2. Ο μέσος μισθός θα αναπροσαρμόζεται με βάση τον δείκτη μισθών που καταρτίζει η Εθνική Στατιστική Αρχή. Υπάρχουν τρεις δείκτες: χωρίς στατιστική διόρθωση, με εποχική διόρθωση και με διόρθωση ημερών. Όποιος από τους τρεις δείκτες και αν επιλεγεί τελικώς, το συμπέρασμα θα είναι κοινό: λόγω της πτώσης των μισθών από το 2009 και μετά, η εφαρμογή του δείκτη θα λειτουργεί εις βάρος του υποψήφιου συνταξιούχου. Οι συντάξιμες αποδοχές του εργαζόμενου, θα είναι ο μέσος όρος των –προσαρμοσμένων βάσει του δείκτη μισθού– αποδοχών όλης της περιόδου από το 2002 έως την ημέρα συνταξιοδότησης.

3. Ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας, θα καθορίζεται αρχικά η βασική σύνταξη: για 15 χρόνια, θα καταβάλλονται 345,6 ευρώ, για 16 χρόνια 353,28 ευρώ, για 17 χρόνια 360,96 ευρώ και για 18 χρόνια 368,64 ευρώ. Στα 19 χρόνια η βασική σύνταξη βγαίνει 376,32 ευρώ και στα 20 χρόνια (και πάνω) 384 ευρώ.

4. Το αναλογικό κομμάτι της σύνταξης θα προκύπτει με βάση τους καινούργιους συντελεστές αναπλήρωσης οι οποίοι θα εφαρμόζονται επί των συντάξιμων αποδοχών.

5. Αν ο συνταξιούχος δικαιούται και επικουρική σύνταξη, αυτή θα υπολογίζεται με συντελεστή 0,45% και πάλι επί των συντάξιμων αποδοχών. Να σημειωθεί ότι η καταβολή της επικουρικής σύνταξης δεν είναι εξασφαλισμένη και εξαρτάται από την πορεία των οικονομικών μεγεθών του ΕΤΕΑ.

6. Επί των αποδοχών που θα προκύπτουν, θα γίνεται η παρακράτηση των εισφορών υπέρ υγείας (6%), του φόρου εισοδήματος (εφόσον ο συνταξιούχος δεν καλύπτεται από το αφορολόγητο των 8.500 ευρώ για συνταξιούχο χωρίς προστατευόμενα μέλη) και της εισφοράς αλληλεγγύης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. Το πραγματικό παράδειγμα που ακολουθεί, αποδεικνύει και το πώς ακριβώς θα επιδράσει αυτό το σύστημα στο πραγματικό εισόδημα των συνταξιούχων:

Ο υποψήφιος συνταξιούχος του παραδείγματος είχε το 2002 αποδοχές της τάξεως των 1.500 ευρώ οι οποίες αυξάνονταν με ρυθμό της τάξεως του 3% σταθερά μέχρι και το 2010.

Με την έλευση της κρίσης, έγιναν δύο μειώσεις αποδοχών της τάξεως του 10%: μια το 2011 και μια το 2012 με αποτέλεσμα οι αποδοχές να επιστρέψουν από τα 1.844 ευρώ που είχαν φτάσει το 2010, στα 1.494 ευρώ, δηλαδή σχεδόν στα επίπεδα του 2002.

Με την εφαρμογή του δείκτη μισθών, ο συντάξιμος μισθός προσδιορίζεται στα 1.555 ευρώ. Έχοντας 25 χρόνια προϋπηρεσίας, ο εργαζόμενος θα πάρει κύρια σύνταξη 663,37 ευρώ ενώ αν δικαιούται και επικουρική, οι αποδοχές θα διαμορφωθούν στα 827,88 ευρώ καθαρά.

Στην πράξη, ο συγκεκριμένος πολίτης θα υποστεί μια βίαιη μείωση του εισοδήματός του κατά τουλάχιστον 40% καθώς το εισόδημά του θα υποχωρήσει από τα 1.494 ευρώ που ήταν ο τελευταίος του μισθός στα 827 ευρώ (με επικουρική) ή στα 663,37 ευρώ (χωρίς επικουρική). Ακόμη και με περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας όμως, το αποτέλεσμα δεν είναι πολύ διαφορετικό:

-Με 30 χρόνια προϋπηρεσίας, η κύρια σύνταξη διαμορφώνεται στα 943,99 ευρώ μαζί με την επικουρική.

-Με 35 χρόνια προϋπηρεσίας, το καθαρό μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις θα διαμορφωθεί στα 1.085 ,69 ευρώ.

Βουτιά και για τους υψηλόμισθους

Ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα με τη μείωση του μηνιαίου εισοδήματός τους, θα έχουν τα στελέχη επιχειρήσεων που επί σειρά ετών εμφάνιζαν πολύ υψηλές αποδοχές πληρώνοντας φυσικά, αντίστοιχα, πολύ υψηλούς φόρους και εισφορές.

Στο δεύτερο παράδειγμα, το στέλεχος ξεκίνησε να έχει αποδοχές της τάξεως των 3.000 ευρώ το 2002 και βρέθηκε το 2009 ύστερα από αλλεπάλληλες αυξήσεις να εισπράττει 3.689 ευρώ.

Στη συνέχεια έγιναν δύο μειώσεις μισθών και το 2015 οι αποδοχές επανήλθαν στα 3.150 ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα και βάσει του δείκτη μισθών της ΕΛΣΤΑΤ, οι συντάξιμες αποδοχές υπολογίζονται στα 3.155 ευρώ.

Αυτές οι αποδοχές βγάζουν το ακόλουθο ύψος σύνταξης ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας:

1. Για 40 χρόνια προϋπηρεσίας το καθαρό μηνιαίο εισόδημα θα είναι 1.767 ευρώ με επικουρική και 1.416 ευρώ χωρίς επικουρική μετά την αφαίρεση φόρων και κρατήσεων υπέρ υγείας.
2. Για 35 χρόνια προϋπηρεσίας, οι καθαρές αποδοχές θα είναι 1.550 ευρώ εφόσον υπάρχει επικουρική ή 1.214 ευρώ εφόσον δεν υπάρχει

3. Για 30 χρόνια προϋπηρεσίας, προκύπτουν αποδοχές 1.350 ευρώ με επικουρική και 1.046,8 ευρώ χωρίς επικουρική

4. Για 25 χρόνια προϋπηρεσίας, το καθαρό μηνιαίο εισόδημα θα είναι 1.171 ευρώ με την επικουρική ή 918 ευρώ χωρίς την επικουρική

5. Για 20 χρόνια προϋπηρεσίας, θα απομείνουν μόλις 1.013 ευρώ μαζί με την επικουρική ή 807 ευρώ χωρίς την επικουρική.

Προκύπτει λοιπόν ότι το στέλεχος των 3.000 ευρώ, εκεί που εισέπραττε έναν μισθό της τάξεως των 3.150 ευρώ μηνιαίως, θα βρεθεί να καλείται να ζήσει με ένα καθαρό ποσό το οποίο θα κυμαίνεται από 807 ευρώ τον μήνα (στα 15 χρόνια ασφάλισης) έως τα 1.767 ευρώ τον μήνα (στα 40 χρόνια ασφάλισης).

Από την εφημερίδα «Παραπολιτικά» που κυκλοφορεί κάθε Σάββατο στα περίπτερα με μεγάλες προσφορές και πλούσια ύλη

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017