Πρόκληση οι κίνδυνοι δωροδοκίας και διαφθοράς - Για τις επιχειρήσεις, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης (KPMG) - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Πρόκληση οι κίνδυνοι δωροδοκίας και διαφθοράς – Για τις επιχειρήσεις, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης (KPMG)

08.09.2015 21:48

Ένα πλαίσιο μεγαλύτερων προκλήσεων για τη συμμόρφωση σε θέματα κινδύνων δωροδοκίας και διαφθοράς θέτει η νέα φάση στην οποία έχει εισέλθει η παγκοσμιοποίηση, όπως προκύπτει από μελέτη της KPMG International, που διεξήχθη σε 64 χώρες.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι επιχειρήσεις είναι αντιμέτωπες με νέα ζητήματα που δημιουργούνται από δύο παράγοντες. Πρώτον, τον αυξανόμενο αριθμό κυβερνήσεων διεθνώς που είτε καθιστούν αυστηρότερους τους κανονισμούς τους για τη διαχείριση κινδύνων δωροδοκίας και διαφθοράς είτε δημιουργούν νέους. Δεύτερον, καθώς οι επιχειρήσεις διεθνοποιούν τη λειτουργία τους, βασίζονται περισσότερο σε τρίτους για να εκτελούν εργασίες τους σε απομακρυσμένα μέρη, συχνά σε περιοχές όπου υπάρχει υψηλός κίνδυνος διαφθοράς.
Από την έρευνα της KPMG International προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται στην πρόκληση της εποχής, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλές ανάγκες που χρειάζεται να καλυφθούν. Την ίδια ώρα, ένα σημαντικά αυξημένο ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα αναφέρουν ότι τους προβληματίζει πολύ το θέμα των κινδύνων δωροδοκίας και διαφθοράς, ενώ το εν λόγω ποσοστό ξεπερνά το 50% σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο.
Ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες, καθώς συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται σε παγκόσμια βάση, είναι η διαχείριση των σχέσεών τους με τρίτα μέρη, η οποία κατατάσσεται πρώτη σε σημαντικότητα όσον αφορά στη συμμόρφωση και τρίτη όσον αφορά στον έλεγχο ακεραιότητας της δέουσας επιμέλειας. Πάντως, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν στην παρακολούθηση των επιχειρηματικών συμφωνιών που γίνονται με τρίτα μέρη, περισσότεροι από το 1/3 δεν προσδιορίζουν επίσημα τους συνεργάτες υψηλού ρίσκου.
Εν τω μεταξύ, από την έρευνα προκύπτει ότι παρά το γεγονός ότι περίπου τα 2/3 των εταιρειών υποδεικνύουν ως βασικό όχημα της στρατηγικής ανάπτυξής τους τις εξαγορές και συγχωνεύσεις, οι περισσότερες φαίνεται πως δεν γνωρίζουν τις συνέπειες που μπορεί να έχει η λανθασμένη ή ελλιπής διάγνωση κινδύνων δωροδοκίας και διαφθοράς. Παράλληλα, σημαντική πρόκληση για τις εταιρείες συνιστά και η έλλειψη μέσων για τη διαχείριση των κινδύνων δωροδοκίας και διαφθοράς.
*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017