Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ALTEC - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ALTEC

01.12.2015 12:40

Αθήνα 1 Δεκεμβρίου 2015

 

Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται από σήμερα 1η Δεκεμβρίου 2015 η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας “ALTEC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ” σύμφωνα με την περίπτωση (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν.3556/2007, και για μέγιστο διάστημα δέκα (10) ημερών.

Ειδικότερα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έκρινε ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι οι τριμηνιαίες  οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1.2015-30.09.2015, που δημοσιοποιήθηκαν την 30.11.2015, δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, όπως προκύπτει από την έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή της, στην οποία διατυπώνεται «Αρνητικό Συμπέρασμα».

 

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017