Προνομιούχες μετοχές: Οι δύο δεν προνόησαν και τώρα... - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Προνομιούχες μετοχές: Οι δύο δεν προνόησαν και τώρα…

10.09.2015 04:14

Προνομιούχες μετοχές:

Το αν θα μπουν ή όχι οι προνομιούχες μετοχές στον τελικό λογαριασμό εξαρτάται αν η ανακεφαλαιοποίηση γίνει με την οδηγία σταδιακής προσαρμογής με την Βασιλεία ΙΙΙ, καθώς από το 2017 οι προνομιούχες μετοχές δεν περιλαμβάνονται στα βασικά κεφάλαια των τραπεζών.

Εφόσον αποφασιστεί να αποπληρωθούν οι προνομιούχες μετοχές η Alpha bank και η Τράπεζα Πειραιώς δεν θα έχουν επίπτωση καθώς έχουν αποπληρώσει το 2014 το σύνολο των προνομιούχων μετοχών που κατείχαν.

Η Εθνική Τράπεζα θα χρειαστεί επιπλέον 1,35 δις ευρώ ενώ η Eurobank θα χρειαστεί 930 εκατ. ευρώ για να αντικαταστήσει τις προνομιούχες μετοχές με κοινό μετοχικό κεφάλαιο.

Οι βασικές διαφορές στους μεταβατικούς δείκτες φερεγγυότητας και στους δείκτες της Βασιλείας ΙΙΙ που θα ισχύσουν από το 2022 και μετά ουσιαστικά προκύπτουν από την ύπαρξη των προνομιούχων μετοχών στις δύο από τις τέσσερις τράπεζες.

ΜΧ

 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017