Προειδοποιεί για επιδείνωση στις ελληνικές τράπεζες η Goldman Sachs – Μειώνει δραματικά τις τιμές στόχους

Η σύσταση παραμένει neutral
Ραγδαία είναι η επιδείνωση των προοπτικών του ελληνικού τραπεζικού κλάδου, σύμφωνα με την Goldman Sachs, η οποία προχώρησε σε σημαντική μείωση των τιμών στόχου των ελληνικών τραπεζών εξαιτίας της αβεβαιότητας για την έκβαση της διαδικασίας της ανακεφαλαιοποίησης του κλάδου.
Στην τελευταία 36σέλιδη ανάλυσή της με τίτλο «Trip feedback: Recaps in focus but framework unclear, trends to worsen» (Η ανακεφαλαιοποίηση στο επίκεντρο, ασαφές το πλαίσιο, οι τάση θα επιδεινωθεί), που σας παρουσιάζει το www.bankingnews.gr, η Goldman Sachs διατυπώνει τις «εντυπώσεις» της από το πρόσφατο ταξίδι των στελεχών της στην Ελλάδα, όπου και υπήρξαν συναντήσεις με στελέχη των ελληνικών τραπεζών και φορείς χάραξης πολιτικής.
Σύμφωνα με την Goldman Sachs η σύσταση παραμένει σε neutral (ουδετερότητα), αλλά οι τιμές στόχοι μειώνονται σε 0,13 ευρώ για την Alpha Bank, στα 0,08 ευρώ για την Πειραιώς και στα 0,03 ευρώ για την Eurobank, λόγω του dilution που αναμένεται να υποστούν οι υφιστάμενοι μέτοχοι εξαιτίας της αύξησης κεφαλαίου.Embedded image permalink

Σύμφωνα με την Goldman Sachs υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για την πορεία της ανακεφαλαιοποίησης του κλάδου, καθιστώντας τον ευάλωτο στο δύσκολο λειτουργικό περιβάλλον.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που παραμένει ακόμη ασαφές είναι η δομή της ανακεφαλαιοποίησης και η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.
Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να ενθαρρύνεται, αλλά δεν είναι εγγυημένη.
Προειδοποιεί για επιδείνωση στις ελληνικές τράπεζες η Goldman Sachs - Μειώνει δραματικά τις τιμές στόχους
Το μέγεθος της ανακεφαλαιοποίησης, το οποίο εκτιμάται στην κορυφή του εύρους των 10-25 δισ. ευρώ, η επικρατούσα πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα και το σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα για να αντληθούν τα κεφάλαια, είναι ένας συνδυασμός που μπορεί να περιορίσει το ενδιαφέρον των επενδυτών.
Οι συζητήσεις της Goldman Sachs δείχνουν ότι στο πλαίσιο αυτό οι αρχές μπορούν να επιτρέψουν μια σειρά από φιλικές προς τους μετόχους διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης μέρους του κεφαλαιακού ελλείμματος από ενδεχόμενα μέτρα, όπως η αναγνώριση της αναβαλλόμενης φορολογίας (DTC – 13 δισ. ευρώ), καθώς και την έκδοση warrants, αν χρειαστεί.
Μια τράπεζα επισφαλειών (bad bank) δεν είναι στο πρόγραμμα σε αυτό το σημείο, αλλά θα μπορούσε να επανεξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.
Προειδοποιεί για επιδείνωση στις ελληνικές τράπεζες η Goldman Sachs - Μειώνει δραματικά τις τιμές στόχους
Το δεύτερο θέμα που θίχτηκε κατά τις συναντήσεις της Goldman Sachs, ήταν το λειτουργικό περιβάλλον του κλάδου, στο οποίο αν και οι τράπεζες δείχνουν να παρουσιάζουν κάποια ανθεκτικότητα, δεν αποκλείεται αυτό να επιδεινωθεί σημαντικά, με τα μέχρι τώρα στοιχεία για την πορεία των προβληματικών δανείων να είναι αισιόδοξη.
Άλλωστε η αργία που υποχρεώθηκε ο κλάδος τον Ιούλιο σε συνδυασμό με τους νέους όρους του Μνημονίου, πιθανόν να οδηγήσουν την ελληνική οικονομία σε ύφεση το δεύτερο εξάμηνο του 2015 και το 2016. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μάλιστα που εκμαίευσαν τα στελέχη της Goldman Sachs, ο δείκτης των NPS είναι απίθανο να κορυφωθεί πριν το τέλος του 2016.
Το τρίτο θέμα που θίχτηκε ήταν αυτό της ρευστότητας. Αυτό το ζήτημα έχει πάψει για λίγο να βρίσκεται στο επίκεντρο, λόγω της σταθεροποίησης που παρείχαν οι έλεγχοι στην κίνηση των κεφαλαίων, ενώ υπήρξαν και οριακές εισροές καταθέσεων.www.bankingnews.gr

* ,