ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ - Αλλαγές σε εκατό δόσεις και πετρέλαιο - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ – Αλλαγές σε εκατό δόσεις και πετρέλαιο

30.10.2015 20:26

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Αλλαγές σε εκατό δόσεις και πετρέλαιο

Σταδιακή κατάργηση της απαλλαγής του αγροτικού πετρελαίου από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ), αλλά και αύξηση του ΕΦΚ για την μπίρα προβλέπουν διατάξεις που ενσωματώθηκαν στο νέο νομοσχέδιο με προαπαιτούμενα που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Με άλλη διάταξη γίνεται ευνοϊκότερο το καθεστώς διατήρησης των άτοκων δόσεων για τους μικροοφειλέτες που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Ειδικότερα σε περίπτωση ληξιπρόθεσμης οφειλής προς το Δημόσιο μέχρι 5.000 ευρώ, το επιτόκιο παραμένει μηδενικό εάν δεν υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίου οικοπέδων του οφειλέτη. Δηλαδή στο όριο των 150.000 ευρώ δεν θα συνυπολογίζεται η αξία των εκτός σχεδίου αγροτεμαχίων που τυχόν κατέχει ο μικροοφειλέτης. Πιο συγκεκριμένα, με τις φορολογικές διατάξεις του νομοσχεδίου:

• Αυξάνεται από 66 ευρώ σε 200 ευρώ ανά χιλιόλιτρο ο ΕΦΚ του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία. Ο νέος συντελεστής ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2015 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016. Την 1η Οκτωβρίου 2016 ο ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου θα αυξηθεί στα 330 ευρώ το χιλιόλιτρο.

• Αυξάνεται ο συντελεστής του ΕΦΚ για την μπίρα που παράγεται από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία, των οποίων η παραγωγή δεν υπερβαίνει τα 200.000 εκατόλιτρα μπίρας ετησίως.

Ειδικότερα, αυξάνεται από το 50% στο 55% του κανονικού συντελεστή ΕΦΚ για παραγωγή από 15.000 έως 50.000 εκατόλιτρα, στο 60% του ισχύοντος συντελεστή για παραγωγή από 50.000 έως 100.000 εκατόλιτρα και στο 75% του κανονικού συντελεστή για παραγωγή από 100.000 έως 200.000 εκατόλιτρα μπίρας ετησίως. Στο 50% του κανονικού παραμένει ο συντελεστής για τα ζυθοποιία που η παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα 15.000 εκατόλιτρα μπίρας ετησίως.

• Για τον υπολογισμό του περιουσιακού κριτηρίου, βάσει του οποίου οφειλέτες που έχουν ρυθμίσει την οφειλή τους έως 5.000 ευρώ με τις 100 δόσεις θα διατηρήσουν το μηδενικό επιτόκιο, θα ισχύσουν οι τιμές των ακινήτων που υπολογίζονται για τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ.

Δηλαδή στο περιουσιακό όριο των 150.000 ευρώ θα λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία των κτισμάτων και εντός σχεδίου οικοπέδων και όχι των εκτός σχεδίου αγροτεμαχίων.

Με τη διάταξη που ισχύει προβλέπεται ότι αν η συνολική αντικειμενική αξία όλων των ακινήτων του μικροοφειλέτη, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτεμαχίων, υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ, τότε η οφειλή του παύει να απαλλάσσεται από τόκους και θα επιβαρύνεται με επιτόκιο 5%.

• Προβλέπεται η μεταφορά 500 οργανικών θέσεων από το ΣΔΟΕ στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ενώ αυξάνεται από 3.500 σε 4.020 ο αριθμός των υποθέσεων φορολογικού και τελωνειακού ενδιαφέροντος που μεταφέρονται από το ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ.

• Παρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2016 η απαλλαγή του Μεγάρου Μουσικής από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας με όλες τις συνέπειες της ρύθμισης αυτής (αναστολή συμψηφισμών και μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον του Μεγάρου για οφειλές του, μη υπολογισμός τόκων και προστίμων για χρέη από καταπτώσεις εγγυήσεων του ελληνικού Δημοσίου κ.τ.λ.). Η προηγούμενη παράταση έληξε στις 31 Αυγούστου 2015.

• Απαλλάσσεται η Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου ΑΕ από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής ενημερότητας, προκειμένου να εισπράξει απαιτήσεις της από τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΕ.

Μαρία Βουργάνα – ETHNOS.GR

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017