Πολλά μικρά και ενδιαφέροντα από τον κόσμο του ΧΑΑ…

ΤΙΤΚ: Σε μικρή μείωση της τιμής-στόχου από τα 18,50 στα 18,30 ευρώ είχε προχωρήσει η IBG για τη μετοχή του Τιτάνα, επαναδιατυπώνοντας παράλληλα τη σύσταση ΟΥΔΕΤΕΡΗ. H χρηματιστηριακή αναπροσαρμόζει τις εκτιμήσεις για τη δυναμική που παρουσιάζει κάθε αγορά στις οποίες δραστηριοποιείται ο όμιλος.

ΤΙΤΚ(Ι): Παράλληλα τονίζει ότι η εταιρία παραμένει ένα από τα μακροχρόνια καλύτερα επενδυτικά story της εγχώριας αγοράς. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του Τιτάνα προβλέπεται να ανέλθουν στα 45 εκατ. φέτος και στα 84 εκατ. το 2016. Στα 17,65 ευρώ τώρα έχοντας εφέτος κινηθεί στο εύρος των 15,64 με 24,95 ευρώ και μέσο όρο στα 20,72 ευρώ…

ALPHA BANK: Στην προχθεσινή συνεδρίαση και στη πρώτη μέρα επαναδιαπραγμάτευσής της η μετοχή της  πραγματοποίησε συναλλαγές 230.299.111 τεμαχίων καλύπτοντας μάλιστα το 62% του συνολικού τζίρου της συνεδρίασης που ανήλθε σε 666,5 εκατ.ευρώ(!).

Και χθες σε πιο ήπιους ρυθμούς κάλυψε το 60% της συνολικής αξίας των συναλλαγών, με τον τζίρο της σε 51,56 εκατ. ευρώ από τα 86,14 εκατ. ευρώ του συνόλου. Αυτά τα δύο ποσοστά την έφεραν στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος τόσο του επενδυτικού όσο και -κυρίως- του κερδοσκοπικού…

J.P Aβαξ: Στον απολογισμό 30.09.2015 περιλαμβάνεται απομείωση αξίας συμμετοχών θυγατρικών συνολικού ύψους 43 εκατ 

Η απομείωση συμμετοχών αξίας ποσού 33 εκατ. της θυγατρικής ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ αφορά σε ζημιές που προέρχονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τα υπόλοιπα 10 εκατ. αφορούν απομείωση αξίας συμμετοχών στις λοιπές θυγατρικές εταιρίες. 

Ο ΄Ομιλος ελέγχεται από την εταιρία J&P-ΑΒΑΞ. Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και τα συνδεδεμένα με αυτά νομικά πρόσωπα κατέχουν το 78% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, ενώ το υπόλοιπο 22% των μετοχών κατέχεται από το κοινό. 

Η εταιρεία συνεχίζει την ανακοίνωση ζημιών (άλλωστε δεν θυμόμαστε από πότε έχει να ανακοινώσει κέρδη, ποιά ήταν η τελευταία της φορά…) μέγα θύμα της κρίσης που την έχει χτυπήσει καίρια.

ΕΛΠΕ-ΜΟΗ: Η μεγάλη διαφορά στις δύο εταιρίες γίνεται στην διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης. Ενώ στα Ελληνικά Πετρέλαια παρατηρείται πολύ απότομη αύξηση του  τραπεζικού δανεισμού (2,4 δις ευρώ από 1,1 δις ευρώ στο β’ τρίμηνο) στην Motoroil συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο.

Η παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών κοντά στα 200 εκατ. ευρώ κατεβάζει από τα 870 εκατ. ευρώ περίπου τον καθαρό δανεισμό στα 702 εκατ. ευρώ μέγεθος το οποίο πρέπει να είναι χαμηλό πενταετίας για τον όμιλο.

Η διαφορά σε αυτό το πεδίο έδωσε και την δυνατότητα διανομής προμερίσματος 15 σεντς τα οποία θα πληρωθούν πριν τις 18 Δεκεμβρίου. Η διανομή του προμερίσματος είναι περισσότερο μια ένδειξη δύναμης και καλής θέλησης από την διοίκηση της Motoroil η οποία πέρυσι λόγω της αρνητικής συγκυρίας περιθωρίων δεν είχε διανείμει μέρισμα.

Σε ότι αφορά τα Ελληνικά Πετρέλαια οι πιέσεις από την αύξηση των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης (απαιτήσεις +1,1 δις ευρώ) έχουν αρχίσει να εξομαλύνονται, καθώς έχουν υποχωρήσει κατά 400 εκατ. ευρώ όπως αναφέρθηκε στην καθιερωμένη τηλεδιάσκεψη των αποτελεσμάτων.

* ,