Ποιές εταιρείες -πλην Ftse25- δημοσίευσαν τις λογιστικές καταστάσεις 3μήνου

Π.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  11 ΜΑΙΟΥ

ΙΝΤΡΑΛΟΤ  18/5

QUEST HOLDINGS 26/5

ATTICA BANK 30/5

KLEEMANN HELLAS 30/5

TRASTOR AEEAΠ 31/5

ΚΑΡΕΛΙΑΣ 31/5

FRIGOGLASS 31/5

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 31/5

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ 31/5

QUALITY & RELIABILITY 31/5

____________

HTOI ΣΥΝΟΛΙΚΑ μόλις (11) εταιρείες…

* ,