Πλαστικά Θράκης: Αν τελείωνε η χρήση στις 30 Σεπτεμβρίου θα μιλάγαμε για ρεκόρ κερδοφορίας | Mikrometoxos.gr

Πλαστικά Θράκης: Αν τελείωνε η χρήση στις 30 Σεπτεμβρίου θα μιλάγαμε για ρεκόρ κερδοφορίας

03.12.2015 02:02

Πλαστικά Θράκης:

Αν τελείωνε η χρήση στις 30 Σεπτεμβρίου θα μιλάγαμε για ρεκόρ κερδοφορίας αφού η χρήση του 2005 είχε κλείσει μεν υψηλότερα αλλά με χαμηλότερο εταιρικό φόρο.

Παρά το γεγονός της σχετικά σταθερής εικόνας σε επίπεδο πωλήσεων (+4,8%) η βελτίωση των τιμών των πρώτων υλών λόγω της μείωσης της τιμής του πετρελαίου και η ανατίμηση του δολαρίου έχουν αυξήσει τα περιθώρια κερδοφορίας τα οποία μεταφέρουν την ωφέλεια σε όλες τις γραμμές της κατάστασης των αποτελεσμάτων.

Ειδικότερα ο τομέας τον τεχνικών υφασμάτων συνέχισε την καλή επίδοση από την αρχή της χρονιάς εμφανίζοντας αυξημένες πωλήσεις κατά 6% και λειτουργικά κέρδη κατά 52%. Ο κλάδος συσκευασίας εμφάνισε σταθερές πωλήσεις ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 22%.

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός ανήλθε σε 40,5 εκ. σε σχέση με 32,7 εκ. στις 31.12.2014 λόγω των κεφαλαίων που απαιτήθηκαν στο εννεάμηνο για την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού στο πλαίσιο των προγραμματισμένων επενδύσεων για τη χρήση.

Οι επενδύσεις του Ομίλου για τη χρήση 2015 οι οποίες βρίσκονται σε φάση υλοποίησης ανέρχονται μέχρι στο ποσό των 28,3 εκ. ευρώ, ενώ μέχρι το τέλος του έτους δρομολογούνται επιπλέον επενδύσεις ύψους 4 εκ. ευρώ περίπου. Η εταιρία διαπραγματεύεται σε κεφαλαιοποίηση 63,5 εκατ. ευρώ με ΡΕ χρήσης κοντά στο 5,5 ενώ η ελεύθερη διασπορά είναι περίπου 34%. Υπό κανονικές συνθήκες αγοράς  θα μιλούσαμε για την απόλυτη αγοραστική ευκαιρία.

 

Πως εξελίσσονται τα τρία τρίμηνα του 2015 σε ενοποιημένο επίπεδο (σε χιλ. ευρώ)

 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ 9M 15 Q3 15 Q2 15 Q1 15 FY 14
Πωλήσεις 222.646 77.545 78.529 66.572 278.182
Δ(%) Y-o-Y 4,8% 3,4% 0,9% 11,9% 4,8%
Λειτουργικά Κέρδη 24.526 8.780 7.901 7.845 23.518
Δ(%) Y-o-Y 38,8% 27,9% 27,9% 69,3% 17,4%
Λειτουργικό Περιθώριο κέρδους 11,0% 11,3% 10,1% 11,8% 8,5%
Δ (bps) +269 bps +217 bps +213 bps +400 bps +91 bps
Καθαρά κέρδη 9.799 4.056 3.063 2.680 6.657
Δ(%) Y-o-Y 56,7% 31,0% 44,1% 159,9% 158,0%
Καθαρό Περιθώριο κέρδους 4,4% 5,2% 3,9% 4,0% 2,4%
Δ (bps) +146 bps +110 bps +117 bps +229 bps +142 bps

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

 

Η εικόνα των τριών κλάδων παραγωγής

 

  Τεχνικά Υφάσματα Συσκευασία Αγροτικός Τομέας
(ποσά σε € χιλ.) Εννεάμηνο 2015 Εννεάμηνο 2014 % Μετ. Εννεάμηνο 2015 Εννεάμηνο 2014 % Μετ. Εννεάμηνο 2015 Εννεάμηνο 2014 % Μετ.
Κύκλος Εργασιών 145.214 136.885 6,1% 83.646 83.378 0,3% 737 426 73.0%
Μικτά Κέρδη 28.666 22.070 29,9% 18.065 17.434 3,6% 200 -75  
Συνολο EBITDA 14.687 9.633 52,5% 9.763 7.980 22,3% 127 16 693.8%

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή – Λογιστικές καταστάσεις της εταιρίας

 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017