ΠΛΑΙΣΙΟ: Η δική του αριθμητική απεικόνιση 6μηνου | Mikrometoxos.gr

ΠΛΑΙΣΙΟ: Η δική του αριθμητική απεικόνιση 6μηνου

31.08.2015 15:22

ΚΕΡΔΗ: 2,36 εκατ. από 5,8 εκατ. ευρώ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 133,3 εκατ. από 143,3 εκατ.

EBITDA: 4,89 εκατ. από 9,92 εκατ.
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 8,2 εκατ. από 10 εκατ.
ΤΑΜΕΙΟ: 32,4 εκατ. από 38,4 εκατ.
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: θετικές 245 χιλ. ευρώ από αρνητικές 6,73 εκατ.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 1263 άτομα από 1193.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: 125,3 εκατ. από 141,8 εκατ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ: 45,5 εκατ. από 38,6 εκατ.
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 79,8 εκατ. από 88,5 εκατ.  [επιστροφή κεφαλαίου 11 εκατ.]
ΚΦΣΗ: 103,3 εκατ. ευρώ
P/E: Θετικό
P/BV: 1,29
ΔΔΜ: Τα διαθέσιμα υπερτερούν του δανεισμού κατά… 24,2 εκατ. ευρώ [!]

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017