Πλαίσιο – 9μηνο: Η διοίκηση κάνει λόγο για περιορισμένη επίπτωση από την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων | Mikrometoxos.gr

Πλαίσιο – 9μηνο: Η διοίκηση κάνει λόγο για περιορισμένη επίπτωση από την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων

05.11.2015 10:08

Πωλήσεις μειωμένες σε χαμηλό διψήφιο ποσοστό, στα € 190 εκατ. εμφάνισε στο εννεάμηνο το Πλαίσιο, με την εισηγμένη να κάνει λόγο για περιορισμένη επίπτωση από την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων.

Η εταιρία εμφάνισε υποχώρηση του μικτού κέρδους στα € 42,3 εκατ. και μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) της εισηγμένης ανήλθε στα € 7,9 εκατ. στο εννεάμηνο, ενώ στο τρίτο τρίμηνο διαμορφώθηκε σε € 3 εκατ. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας ανήλθαν στα 4,1 εκατ. ευρώ στο 9μηνο.

Τα ταμειακά διαθέσιμα ξεπέρασαν τα € 42 εκατ. -περίπου στο 40% της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης του Ομίλου- και σε συνδυασμό με τον περιορισμένο δανεισμό οδηγούν σε ευρύτατη καθαρή ρευστότητα μεγαλύτερη από € 31 εκατ.

Σε συνδυασμό με τη σταθερότητα στο ύψος των δανειακών υποχρεώσεων, επετεύχθη περαιτέρω υποχώρηση του δείκτη Δανειακής Μόχλευσης (Ξένα προς Ίδια κεφάλαια) στο 0,55 από 0,60, παρά την κατά 11 εκατ. επιστροφή κεφαλαίου στους Μετόχους, εντός του 2015.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του εννεαμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Πλαισίου, κ. Γεώργιος Γεράρδος, ανέφερε τα εξής: «Η ελληνική οικονομία κατά το τρίτο τρίμηνο του 2015 επηρεάστηκε από την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων. Τελικά, η επίπτωση των παραπάνω εξελίξεων για το Πλαίσιο ήταν πιο περιορισμένη από αυτή που αναμενόταν.

Το Πλαίσιο, παρά τις αντικειμενικά αντίξοες συνθήκες, όχι μόνο πετυχαίνει κερδοφόρα αποτελέσματα αλλά δείχνει και την αντοχή του ακόμα και αν οι συνθήκες δεν βελτιωθούν άμεσα. Πιο συγκεκριμένα, παρότι στο τρίτο τρίμηνο η μείωση των πωλήσεων του Ομίλου, λόγω της εύλογης ανασφάλειας που οι ως άνω εξελίξεις επέφεραν στο καταναλωτικό κοινό, ήταν υψηλότερη απ’ ό,τι τα δύο πρώτα τρίμηνα, τελικά η υποχώρηση των κερδών πριν και μετά τους φόρους συγκρατήθηκε στα επίπεδα του εξαμήνου.

Σε αυτό συνέβαλαν η μικρή βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους κοντά στο 24%, ο στοχευμένος έλεγχος του κόστους όπως κυρίως απεικονίστηκε στα έξοδα διάθεσης και τα χαμηλά χρηματοοικονομικά έξοδα. Από την άλλη πλευρά, στη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών μπορέσαμε να ισχυροποιήσουμε τη ρευστότητα του Ομίλου κατά 10 εκατ. ευρώ, διατηρώντας παράλληλα τον συνολικό δανεισμό μας σταθερό και περιορισμένο. Το επίτευγμα αυτό αποκτά πρόσθετη σημασία όταν ιδωθεί υπό το πρίσμα των συνθηκών κεφαλαιακών ελέγχων που υφίστανται την περίοδο αυτή και μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα εξακολουθήσουμε να επιτυγχάνουμε την ομαλή διάθεση των προϊόντων στους πελάτες μας με την ίδια αποτελεσματικότητα για όλο τον χρόνο μέχρι και την άρση των εν λόγω ελέγχων.

Στο περιβάλλον αυτό, δεν μεταβάλλουμε τον μεσοπρόθεσμο στόχο για επέκταση των εργασιών μας,φροντίζουμε όμως παράλληλα να κινούμαστε με προσεκτικά αλλά ουσιαστικά βήματα, ώστε η μεγέθυνση των δραστηριοτήτων μας να πραγματοποιείται με τους μικρότερους δυνατούς κινδύνους και επομένως να μεγιστοποιούμε σε κάθε περίοδο τα οφέλη των μετόχων μας».

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017