ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
A/A Κωδικός ΟΑΣΗΣ Ονομασία Μετοχής Κωδικός ISIN
1 ΚΕΚΡ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. (ΚΟ) GRS070083001
2 ΚΡΕΤΑ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ  (ΚΟ) GRS371113002
3 ΠΕΤΡΟ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) GRS345503007
4 ΠΛΑΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) GRS320313000
5 ΠΠΑΚ PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) GRS405003005
6 ΦΙΕΡ ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) GRS332073006

 

* ,