Περιμένοντας την δόση, στο ίδιο έργο θεατές…

Περιμένοντας την δόση

Η αγορά δεν απείλησε την αντίσταση με το stop να κατεβαίνει στο 181 με κοντινή αντίσταση το 178. Αντίστοιχα το 173 είναι κύρια στήριξη και ημερήσιο stop στο Long.

Η αγορά περιμένει την δόση που τόσο έχει ανάγκη με την Τρόικα να θέλει να υλοποιηθεί μέχρι και η τελευταία λεπτομέρεια.

Έτσι το πακέτο του ΟΤΕ αλλά και η παραχώρηση του Ελληνικού είναι από τις βασικά προαπαιτούμενα που θα ξεκλειδώσουν την δόση που όπως όλα δείχνουν θα έρθει προς το τέλος του μήνα και λίγο πριν από την λήξη των δανειακών υποχρεώσεων.

Ο τραπεζικός λίγο κάτω από το 53 με την ΑΛΦΑ πολύ κοντά στο 224 που είναι και το ανοδικό της κανάλι.

Ο τζίρος χαμηλός χωρίς κατεύθυνση, με την αγορά να περιμένει νέα για να δώσει κίνηση.

Ουσιαστικά, οι περισσότεροι τίτλοι είναι πάνω από τις ημερήσιες στηρίξεις τους που κατοχύρωση μπορεί να βγάλει πωλητές και μία πιο βαθιά διόρθωση.

Intraday position short stop 181

__________________________

Support: 175, 173 , 171

Resist.: 178, 180, 182, 184, 187

Daily spot market position long s/l 173

FAST FINANCE SERVICES

* ,