Περαιτέρω μείωση της κερδοφορίας αναμένει για το 2016 η διοίκηση της καπνοβιομηχανίας Καρέλιας

Θα διανείμει μέρισμα 8,50 ευρώ ανά μετοχή, µειωµένο κατά 8,60% σε σχέση µε αυτό της χρήσης του έτους 2014
.
Περαιτέρω μείωση της κερδοφορίας αναμένει για το 2016 η διοίκηση της καπνοβιομηχανίας Καρέλιας, τα κέρδη της οποίας το 2015 μειώθηκαν στα 53,9 εκατ. ευρώ από 63,9 εκατ. ευρώ το 2014.
.
Ένας από τους λόγους μείωσης των κερδών θα είναι και το κλείσιμο των εθνικών δρόµων αλλά και συνόρων από αγρότες, καθώς η Καρέλιας αναγκάστηκε να καταφύγει σε λύσεις µε ακριβό κόστος µεταφοράς.
.
Η διοίκηση του Ομίλου κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τυχόν αύξησης της δρακόντειας φορολογίας που θα σηµάνει µείωση των κρατικών εσόδων αλλά και περαιτέρω αύξηση του λαθρεµπορίου, το ύψος του οποίου έχει ήδη ξεπεράσει το 20% της συνολικής κατανάλωσης.
.
Αν και όπως υποστηρίζει η εταιρεία κατά τους πρώτους μήνες του 2016 συνεχίζεται η αυξητική πορεία των πωλήσεων της στην ελληνική αγορά µε παράλληλη αύξηση του µεριδίου αγοράς, της, εντούτοις, οι οικονομικές εξελίξεις αλλά και πρωτοφανείς αλλαγές στις συσκευασίες των προϊόντων µας που θα δροµολογηθούν από τον Μάιο του 2016 και µετά λόγω της εφαρµογής της νέας κοινοτικής οδηγίας που θα διέπει τα καπνικά προϊόντα (η οποία ακόµη και σήµερα δεν έχει ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο, κατ΄επέκτασιν σηµαντικοί παράµετροι της οποίας για την εφαρµογή της στην Ελλάδα παραµένουν ακόµη άγνωστοι), καθιστούν αδύνατη οποιαδήποτε πρόβλεψη.
.
Όσον αφορά τις διεθνείς αγορές, η συνέχιση της πολύ θετική πορείας στις πωλήσεις των σηµάτων της Καρέλιας, η οποία καταγράφεται στις αγορές της ΕΕ και ∆υτικής
Ευρώπης κατά του πρώτους µήνες του 2016 θα εξαρτηθεί από την εφαρµογή της νέας κοινοτική οδηγίας που θα διέπει τα καπνικά προϊόντα στα κράτη µέλη από τον Μάιο του 2016 και µετά.
.
Μέχρι τώρα αρκετά κράτη δεν έχουν ακόµη ενσωµατώσει την κοινοτική οδηγία στο δίκαιό τους, ενώ το Ηνωµένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ιρλανδία έχουν ήδη δροµολογήσει, από τον Μάιο του 2016, το καθεστώς ενιαίων συσκευασιών µε απαγόρευση χρήσεων λογοτύπων και χρωµάτων στα πακέτα, όπου το εµπορικό σήµα θα αναγράφεται σε συγκεκριµένο χώρο και µε συγκεκριµένο τύπο και µέγεθος γραµµάτων για όλα τα σήµατα. Στα λοιπά κράτη µέλη, η απαγόρευση συσκευασιών σαν αυτή του συνεχώς αναπτυσσόµενου σήµατός Omé, αλλά και η απαγόρευση χρήσεως όρων όπως Slims κ.λ.π., οδηγούν την Καρέλιας σε σηµαντικές αλλαγές στις συσκευασίες και ονοµασίες των βασικών προϊόντων της.
.
Ως εκ τούτου αναµένεται σηµαντική αύξηση των πωλήσεων προς τα κράτη µέλη της ΕΕ κατά τους µήνες της εφαρµογής της οδηγίας, λόγω των αναγκαίων αποθεµατοποιήσεων εντός των πολύ αυστηρών ορίων που προβλέπονται, και σηµαντική υστέρηση πωλήσεων κατά τους πρώτους µήνες της εφαρµογής της νέας οδηγίας (αρχή δευτέρου εξαµήνου 2016).
Στην Βουλγαρία το µερίδιο αγοράς της Καρέλιας αναμένεται να κυµανθεί στα επίπεδα του 20%, ενώ η κερδοφορία ανά µονάδα πώλησης αναµένεται να αυξηθεί λόγω υψηλότερων εργοστασιακών τιµών.
.
Στις αγορές της Βορείου Αφρικής, η ολοένα αυξανόµενη πολιτική αστάθεια σε συνδυασµό µε την µείωση της τιµής του πετρελαίου και του τουρισµού, έχει οδηγήσει σε συνεχείς υποτιµήσεις των τοπικών νοµισµάτων καθώς και σε ελλείψεις σκληρών νοµισµάτων, όπως ευρώ και αµερικανικών δολαρίων.
Οι εξελίξεις αυτές αναµένεται να έχουν αρνητική επίπτωση στις πωλήσεις των σηµάτων Καρέλιας στις χώρες αυτές.
Η εταιρεία για τη χρήση του 2015 θα διανείμει μέρισμα 8,50 ευρώ ανά μετοχή, µειωµένο κατά 8,60% σε σχέση µε αυτό της χρήσης του έτους 2014.