Περί… Ανέμων και… Υδάτων… (ΜΕΡΟΣ Α’)

ΕΥΑΠΣ:

Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της μετοχής την καθιστούν ως μία από τις Top επιλογές της αγοράς, χωρίς όμως αυτή να δείχνει ότι το ενστερνίζεται… Πάντως ξεκόλλησε από τα 3,00 ευρώ όταν την παρουσιάσαμε στους αναγνώστες μας, ολοκληρώνοντας χθες 5/5 στα 3,5200 ευρώ με άνοδο 4,56% και κλείσιμο στα υψηλά της ημέρας… Αλλά και σε νέα ανώτερα έτους και 12μήνου… Στο +17,33% εφέτος.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟΣΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΤΧ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΤΑΜΠΛΟ…

ΜΕ ΣΧΕΣΗ EV/EBITDA στο 2!!!

___

ΑΝΕΜΟΣ: 

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,0832 ευρώ έναντι 0,0616 ευρώ για το 2014. Ο καθαρός δανεισμός (σύνολο δανείων μείον ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε 123,2 εκατ. ευρώ έναντι 104,3 εκατ. για το οικονομικό έτος 2014.

Η καθαρή θέση στα 117,44 εκατ. ευρώ και ο δείκτης δανειακής μόχλευσης 1,05. Αποτιμάται σε 58,5 εκατ. ευρώ (P/bv 0,5), με τον πολλαπλασιαστή κερδών στο 8,5 στο 0,7070 ευρώ η τιμή της μετοχής στο ταμπλό με την λογιστική αξία της στα 1,4200 ευρώ…

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 28,1 εκατ. ευρώ, έναντι 20,9 εκατ. ευρώ για το 2014, σημειώνοντας αύξηση 34,3%. Η σχέση ev/evitda διαμορφώνεται στο 6,4 και σ’ένα ικανοποιητικό νούμερο. Ο όμιλος έχει αρκετά περιθώρια ανάπτυξης υπό νορμάλ συνθήκες…

___

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ λίαν προσεχώς με το ΜΕΡΟΣ Β’ (ΤΕΝΕΡΓ και ΕΥΔΑΠ)…