Πειραιώς: Παρατηρήσεις κι άλλα τινά για την δική της μετοχή…

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Πιέσθηκε κι άλλο σήμερα μέχρι το -10% πριν ανακάμψει και χαρίσει σημαντικά ημερήσια κέρδη σε όσους είχαν δυνάμεις και πρόνοια στα χαμηλά του 0,0390 και 0,0040 ευρώ.
Στην 27η θέση της κατάταξης των Κφσεων, στα 274,6 εκατ. ευρώ.
Σε υπερπουλημένες περιοχές, κυριολεκτικά αχαρτογράφητες όμως …
Κι αυτό γιατί ουσιαστικά μιλάμε για τιμές στο ταμπλό που πρέπει να διαιρεθούν δια του [10] λόγω του προηγηθέντος reverse split.
Εμφανίζει πτώση από το ξεκίνημα του 2015 σε ποσοστό 95,05%!

 

* ,