Παράγοντες της αγοράς καταθέτουν εγγράφως τις απόψεις τους (σήμερα ο Στρ. Πολυχρονέας της ΜΙΔΑΣ)

Η αύξηση των προσδοκιών για ηπιότερες Μεταρρυθμίσεις και ολοκλήρωση μιας θετικής αξιολόγησης πριν το Πάσχα (η Γερμανική Πλευρά έχει αναγνωρίσει το σημαντικό βάρος της Ελλάδας από το Μεταναστευτικό και φέρεται διατιθέμενη να προσπαθήσει να κάμψει τις αντιρρήσεις του σκληροπυρηνικού ΔΝΤ στη σημερινή συνάντησή τους), σε συνδυασμό με την ανάκαμψη των Ξένων Δεικτών και την μικρότερη υποχώρηση του ΑΕΠ το δ΄3μηνο του 2015, έναντι των αρχικών εκτιμήσεων οδηγούν τον Γενικό Δείκτη σε υψηλότερα επίπεδα, μετατρέποντας την μέχρι πρότινος ανακλαστική αντίδραση σε ανοδική κίνηση, εκτιμά ο Στρατής Πολυχρονέας.
Άλλωστε, η τελευταία καθοδική κίνηση, η οποία οδήγησε σε πολυετή χαμηλά, ξεκίνησε από τις 557,16 μονάδες σε επίπεδο κλεισίματος στις 01/02/2016, οριοθετώντας τοιουτοτρόπως τον επόμενο στόχο για το Γενικό Δείκτη (539 μονάδες η αντίσταση χαμηλότερα και 576 μονάδες η αντίσταση υψηλότερα).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, όμως και η διακύμανση της απόδοσης των βασικών Κρατικών χρεογράφων αναφοράς, με αυτό της 10ετίας να υποχωρεί στο 10,2% (11,8% υψηλό Φεβρουαρίου) σε επίπεδα 08/02/2016, της 5ετίας στο 12,1% (15,1% υψηλό Φεβρουαρίου) σε επίπεδα 05/02/2016 και της 2ετίαςστο 11,1% (15,8% υψηλό Φεβρουαρίου) επίπεδα 04/02/2016.
Η έλευση του Μαρτίου είναι ιδιαίτερα καθοριστική για την Ελλάδα, καθώς στη Σύνοδο της 7ης Μαρτίου, στην οποία έχει προσκληθεί και η Τουρκία, θα υπάρξουν εξελίξεις για το Μεταναστευτικό, το οποίο έχει αναδειχθεί σε μείζον θέμα για την Χώρα.
Στο μεσοδιάστημα το ενδιαφέρον θα εστιασθεί πρωτίστως στην κάμψη, ή μη, των απαιτήσεων του ΔΝΤ από την Ελλάδα, στα αποτελέσματα έτους των συστημικών Τραπεζών και στη συνάντηση των πολιτικών Αρχηγών για το Μεταναστευτικό στις 04/03.
Στο Εξωτερικό, η απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Κίνας να μειώσει τα υποχρεωτικά αποθεματικά των Τραπεζών, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της ρευστότητας, μπορεί να αποτέλεσε στην τρέχουσα φάση αφορμή ανόδου των Αγορών, ωστόσο καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος της Οικονομίας, όπως άλλωστε αποτυπώθηκε και από την υποχώρηση της μεταποιητικής δραστηριότητας του Φεβρουαρίου στις 49 μονάδες. Μικτή εικόνα σχετικά με τις εκτιμήσεις της μεταποιητικής δραστηριότητας για τον Φεβρουάριο σε Ηνωμένο Βασίλειο (50,8 μονάδες) και Γερμανία (50,5 μονάδες), με την επίδοση των ΗΠΑ, καίτοι βελτιωμένη, να κλείνει στις 49,5 μονάδες.
Εν κατακλείδι και σύμφωνα με την άποψη του αναλυτή της Μίδας ΑΧΕΠΕΥ, οι συνθήκες που χαρακτηρίζουν τις Διεθνείς Αγορές και το Εσωτερικό δεν έχουν μεταβληθεί επί της ουσίας, στο τελευταίο χρονικό διάστημα, που να δικαιολογούν μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις υψηλού ποσοστού των χαρτοφυλακίων, ενώ από την άλλη οι κινήσεις των Κεντρικών Τραπεζών ακόμα και των σημαντικών Χωρών, έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα το ίδιον όφελος.
* ,