ΠΑΝΓΑΙΑ: 'Εβγαλε κέρδη 42,7 εκατ. και θα μοιράσει μέρισμα...52 εκατ. ευρώ - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΠΑΝΓΑΙΑ: ‘Εβγαλε κέρδη 42,7 εκατ. και θα μοιράσει μέρισμα…52 εκατ. ευρώ

23.03.2016 01:29

Η Εθνική Πανγαία Α.Ε.Ε.Α.Π. γνωστοποίησε ότι ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για τη χρήση 2015 αυξήθηκε κατά 19% και ανήλθε σε €110,9 εκατ. έναντι €93,1 εκατ. το 2014.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αύξηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των αναπροσαρμοσμένων κερδών προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων (adjusted EBITDA) κατά 12% (2015: €94,7 εκατ., 2014: €84,3 εκατ.).

Τη χρήση 2015 ο Όμιλος είχε κέρδη €42,7 εκατ. και η Εσωτερική Αξία (NAV) του στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ανήλθε σε 1,2 δισ. ή €4,67 ανά μετοχή. Αποτιμάται σε 1 δισ. ευρώ…

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος €0,2035 ανά μετοχή (συνολικό ύψος €52,0 εκατ.).

Επεξηγήσεις  
  Τελευταίων 7 ημερών
3,900
3,900
-2,50
129
3
502
 
  Τελευταίων 30 ημερών
3,850
4,980
11,43
782
17
3.113
 
  Τελευταίων 3 μηνών
3,450
6,030
-2,50
5.253
140
23.141
 
  Τελευταίων 6 μηνών
3,450
6,030
-2,50
5.253
140
23.141
 
  Τελευταίων 12 μηνών
3,450
6,030
-2,50
5.253
140
23.141
 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017