ΠΑΙΔΕΙΑ: Χωρίς Πανελλαδικές, παρελάσεις, πρωινή προσευχή – 4 χρόνια Γυμνάσιο, 2 Λύκειο | Mikrometoxos.gr

ΠΑΙΔΕΙΑ: Χωρίς Πανελλαδικές, παρελάσεις, πρωινή προσευχή – 4 χρόνια Γυμνάσιο, 2 Λύκειο

27.05.2016 10:49

Ριζικές αλλαγές φέρνει στο εκπαιδευτικό σύστημα η πρόταση του προέδρου του Εθνικού Διαλόγου Α.Λιάκου που αναμένεται να παραδώσει σήμερα στον υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη. Σημειώνεται ότι οι προτάσεις δεν είναι δεσμευτικές για την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τις προτάσεις:

  • Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα αποτελέσουν παρελθόν. Η πρόταση της επιτροπής οδηγεί επιπλέον σε τετραετές γυμνάσιο και διετές λύκειο. Μειώνονται συνολικά οι ώρες διδασκαλίας στο λύκειο σε 33, από 35 που είναι σήμερα.
  • Η  πρόταση προβλέπει την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  μέσω ενος συγκεκριμένου συντελεστή κατάταξης των υποψηφίων για την  εισαγωγή, επί του γενικού βαθμού πρόσβασης ή άλλων κριτηρίων επίδοσης. Η εφαρμογή του συντελεστή κατάταξης των υποψηφίων, επί του γενικού βαθμού πρόσβασης, ή άλλων κριτηρίων επίδοσης, θα εξασφαλίζει σε ΑΕΙ και ΤΕΙ φοιτητές με γενική αλλά και ειδική επάρκεια.Από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί το Νέο Λύκειο, ο συντελεστής βαρύτητας μπορεί να εφαρμοστεί επί του Εθνικού Απολυτηρίου και έτσι να περάσουν οι πανελλήνιες εξετάσεις στην ιστορία. Ωστόσο η υιοθέτηση του συντελεστή μπορεί να γίνει από τις επόμενες εισαγωγικές εξετάσεις.
  • Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα αλλαγής κατεύθυνσης στο Πανεπιστήμιο, καθώς και να αποκτούν συνδυαστικό πτυχίο  αποκτώντας  credits από δύο σχολές. Το πόρισμα βασίζεται στο σύστημα «major minor», που πρώτος είχε υποστηρίξει ως υπουργός Παιδείας ο Γιώργος Παπανδρέου.
  • Προβλέπεται  η κατάργηση των παρελάσεων των μαθητών, ο υποχρεωτικός εκκλησιασμός και η υποχρεωτική προσευχή.
  • Προτείνονται αλλαγές στα βιβλία  σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
  • Ειδικά σε περιπτώσεις απομακρυσμένων λυκείων κάποια μαθήματα θα διδάσκονται με τηλεεκπαίδευση: τα σχολεία θα εξοπλιστούν με μία ή δύο κατάλληλες αίθουσες με την κατάλληλη υποδομή και πολύ καλό εξοπλισμό. Θα έχουν πολύ γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο και οι μαθητές θα εντάσσονται κανονικά σε μία απομακρυσμένη τάξη. Με χρήση κατάλληλου λογισμικού και εξοπλισμού οι μαθητές θα συμμετέχουν κανονικά στο μάθημα, θα βλέπουν και θα ακούν τους πάντες και οι πάντες θα βλέπουν και θα ακούν αυτούς, θα παίρνουν το λόγο , θα συμμετέχουν σε διαγωνίσματα και παρουσιάσεις κλπ. Αντίστοιχη επεξεργασία πρέπει να γίνει για διετές Τεχνικό και επαγγελματικό λύκειο.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017