Παγκόσμια πρωτοτυπία: «Ομόλογα καταστροφής» με πιθανότητα απώλειας κεφαλαίου εκδίδει η Credit Suisse

i

Ομόλογα υψηλής απόδοσης που θα την προστατεύουν από μεγάλες αυτο-προκαλούμενες οικονομικές ζημίες ετοιμάζεται να εκδώσει εντός της εβδομάδος η μεγάλη ελβετική τράπεζα Credit Suisse, δοκιμάζοντας την τύχη της σε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη συναλλαγή με τους επενδυτές που θα την εμπιστευτούν.

—-
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της έγκριτης αμερικανικής εφημερίδος Wall Street Journal, η Credit Suisse θα προσφέρει μεγάλα επιτόκια στα ομόλογά της, όμως θα έχει δικαίωμα παρακράτησης (μη απόδοσης) του κεφαλαίου τους σε περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών σε αυτήν από στελέχη της (π.χ. από μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες διαπραγματευτών της), μεγάλων λογιστικών λαθών της με σοβαρές οικονομικές συνέπειες ή ακόμα και κατάρρευσης των τεχνολογικών συστημάτων της.

____

WSJ: «Ομόλογα καταστροφής» με πιθανότητα απώλειας κεφαλαίου εκδίδει η Credit Suisse - Παγκόσμια πρωτοτυπία
Η WSJ επισημαίνει, ότι τα νέα ομόλογα της Credit Suisse αποτελούν τα πρώτα του είδους τους από χρηματο-πιστωτικό ίδρυμα, σε μια κατηγορία «ομολόγων καταστροφών» που η ασφαλιστική βιομηχανία χρησιμοποιεί εδώ και πολλά χρόνια για να περιορίσει τους κινδύνους που απορρέουν από μεγάλες φυσικές καταστροφές, όπως οι τυφώνες.

____
Τα ομόλογα της Credit Suisse έχουν ήδη παρουσιαστεί στο πλαίσιο προώθησής τους σε επενδυτές κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds) και άλλα επενδυτικά κεφάλαια και θα την προστατεύουν τόσο από αυτο-προκαλούμενες ζημίες, όσο και από εξωτερικά γεγονότα.

____
Η πιθανότητα ενεργοποίησης της ρήτρας παρακράτησης του κεφαλαίου των ομολόγων υπολογίζεται σε 1 προς 500, μόνον όταν καταγράφεται υπέρβαση άνω των 3,5 δισ. δολαρίων των ετήσιων ζημιών που σχετίζονται με τον λειτουργικό κίνδυνο της τράπεζας.
Η Credit Suisse δεν θα μπορεί να παρακρατήσει το κεφάλαιο των ομολόγων για να αποπληρώσει εποπτικά ή κυβερνητικά πρόστιμα που σχετίζονται με πράξεις ή παραλείψεις στελεχών της.

* ,