Πάνω από το 50% των εταιριών διαπραγματεύονται κάτω από την P/bv

  • Υψηλή Καθαρή θέση σε σχέση με την Κεφαλαιοποίηση

Πάνω από το 50% των εισηγμένων εταιριών διαπραγματεύονται κάτω από την αξία των λογιστικών τους Κεφαλαίων. Ωστόσο,μόνο οι 55 από αυτές είναι κερδοφόρες.

Και εδώ η επιστήμη πλην κάποιων περιπτώσεων σηκώνει τα χέρια ψηλά καθώς αν δεν συντρέχει άλλος λόγος οι τιμές πρέπει να έλθουν όσο πιο κοντά γίνεται στην καθαρή θέση.

Αν η επιχείρηση δεν χάνει λεφτά στην τελική γραμμή και δεν έχει αμφίβολους λογαριασμούς (ανείσπρακτες απαιτήσεις π.χ) τότε δικαιούται να βρίσκεται τουλάχιστον στην αξία των κεφαλαίων της.

Σε πολλές δε από τις περιπτώσεις η αξία των εταιριών εσωκλείει υψηλό ταμείο που είναι μια αντικειμενική αποτύπωση της αξίας ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις και ακίνητα που χρήζουν προσεκτικότερης αξιολόγησης.

Ενδεχομένως λοιπόν οι εμποροβιομηχανικές εταιρίες που έχουν θετική τελική γραμμή και υψηλή αξία παγίων οφείλουν μια πιο δίκαιη αποτίμηση.

Ακόμα και αν δεχθούμε ότι στην παρούσα συγκυρία δικαιολογείται μια έκπτωση της τάξης του 25% λόγω του αυξημένου ρίσκου της χώρας ο βαθμός πίεσης των αποτιμήσεων φαίνεται να ενσωματώνει μεγαλύτερους κινδύνους.

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η μετοχή της ΔΕΗ -ακόμα και αν αφαιρεθεί το 50% των ανείσπρακτων απαιτήσεων- ενώ σε πολύ πιεσμένες σχετικές  αποτιμήσεις διαπραγματεύονται Μυτιληναίος, ΕΛΒΑΛ, ΕΥΔΑΠ και Πλαστικά Θράκης.

Κοινό χαρακτηριστικό ο υψηλός βαθμός παγιοποιήσεων που όσο να ‘ναι ακόμα και από την πλευρά του κόστους αντικατάστασης αδικεί την αποτίμηση της εταιρίας.

Ποιες εταιρίες έχουν την χαμηλότερη καθαρή θέση σε σχέση με την κεφαλαιοποίηση τους (κατάταξη βάση κερδοφορίας)

Εταιρία (Κέρδη σε εκατ. ευρώ) Κερδοφορία Pbv
ΔΕΗ 105,59          0,19
FF GROUP 73,20          0,87
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 66,27          0,91
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 32,83          0,59
ΕΛΒΑΛ 30,98          0,35
ΜΕΤΚΑ 29,24          0,73
GRIVALIA 20,49          0,97
Ε.Υ.Δ.Α.Π. 17,06          0,63
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 11,32          0,89
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 9,84          0,98
AUTOHELLAS 7,62          0,71
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 6,53          0,87
ΜΙΝΩΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 5,84          0,86
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ 5,74          0,51
Ε.Υ.Α.Θ. 5,54          0,75
ΙΑΣΩ 5,03          0,42
ΑΝΕΜΟΣ 4,25          0,49
Μ & Α ΚΑΡΑΤΖΗ 3,89          0,55
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 3,43          0,55

Πηγή:Beta Χρηματιστηριακή

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ