Ο Όμιλος Σαράντη ολοκλήρωσε την εξαγορά της Πολωνικής εταιρείας προϊόντων συσκευασίας πολυαιθυλενίου Polipak Sp

Αθήνα, 18.12.15

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ POLIPAK

Ο Όμιλος Σαράντη ολοκλήρωσε την 17/12/2015 την εξαγορά της Πολωνικής εταιρείας προϊόντων συσκευασίας πολυαιθυλενίου Polipak Sp. z.o.o.

Πιο συγκεκριμένα, η κατά 100% θυγατρική της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., Sarantis Polska S.A., υπέγραψε συμφωνία για την απόκτηση του 70% του μετοχικού κεφαλαίου της Polipak Sp. z.o.o.

Η εξαγορά αυτή, που ολοκληρώθηκε στα πλαίσια της αναπτυξιακής στρατηγικής του Ομίλου, υποστηρίζει περαιτέρω την γεωγραφική παρουσία του Ομίλου στην αγορά όπου ήδη δραστηριοποιείται, αλλά και παρέχει ευκαιρίες ανάπτυξης σε νέες αγορές.

Η εταιρεία Polipak, με εργοστάσιο παραγωγής και αποθηκευτικούς χώρους στην Πολωνία, δραστηριοποιείται στην παραγωγή προϊόντων συσκευασίας πολυαιθυλενίου (κυρίως σακούλες απορριμμάτων).

Η τρέχουσα παραγωγή της εταιρείας Polipak περιλαμβάνει κυρίως σακούλες απορριμμάτων ιδιωτικής ετικέτας καθώς και τις επώνυμες σακούλες απορριμμάτων του Ομίλου Σαράντη, καλύπτοντας περίπου το 10% των συνολικών αναγκών του σε σακούλες απορριμμάτων.

Εξαιρώντας τις πωλήσεις προς τον Όμιλο Σαράντη, οι ετήσιες πωλήσεις της Polipak για το 2015 ανέρχονται σε περίπου 13,7 εκ. ευρώ, ενώ το περιθώριο EBITDA εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 10%.

Η εξαγορά αυτοχρηματοδοτήθηκε από τον Όμιλο και το κόστος της ανήλθε σε 4,5 εκ. Ευρώ.

Η διοίκηση του Ομίλου θα δώσει έμφαση σε πρώτο στάδιο στην μεταφορά κατά το 2016 ολόκληρης της παραγωγής σε σακούλες απορριμμάτων του Ομίλου προς την Polipak, εκμεταλλευόμενη το όφελος σε επίπεδο κόστους παραγωγής, ενώ παράλληλα θα γίνει προετοιμασία του Ομίλου προκειμένου σε δεύτερο στάδιο να πραγματοποιηθεί επέκταση της υπάρχουσας δραστηριότητας ιδιωτικής ετικέτας.

Η εν λόγω εξαγορά προσδίδει σημαντική αξία στον Όμιλο, καθώς όχι μόνο ενισχύει την κατηγορία των επωνύμων προϊόντων οικιακής χρήσης του Ομίλου που αποτελεί βασική επιχειρηματική του δραστηριότητα, αλλά και προσφέρει την ευκαιρία στον Όμιλο να διεισδύσει στην αγορά των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Εκμεταλλευόμενος το βελτιωμένο κόστος παραγωγής, ο Όμιλος μπορεί να αξιοποιήσει περαιτέρω υφιστάμενες συνεργασίες, καθώς και να επεκτείνει την πελατειακή του βάση διεισδύοντας στην αγορά των καταστημάτων discount.