Ο ιστορικός του µέλλοντος θα κληθεί να δώσει απαντήσεις στις αιτίες και τα γεγονότα - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Ο ιστορικός του µέλλοντος θα κληθεί να δώσει απαντήσεις στις αιτίες και τα γεγονότα

20.11.2015 20:13
Ο ιστορικός του µέλλοντος θα κληθεί να δώσει απαντήσεις στις αιτίες και τα γεγονότα [του Μάνου Χατζηδάκη]
Σοκ και δέος προκαλούν οι τιµές στις οποίες έκλεισαν τελικά τα βιβλία προσφορών των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών.

Η συγκέντρωση των απαιτούµενων κεφαλαίων έγινε σε τιµές οι οποίες δεν αντανακλούν ούτε καν την αξία της «φήµης και πελατείας». Ο αντίλογος έχει µια σηµαντική επισήµανση η οποία ίσως να εξηγεί αυτό το οποίο συνέβη το Νοέµβριο στον τραπεζικό κλάδο: «∆εν µπορεί να υποχρεώνονται σε εθελοντική ανταλλαγή οι οµολογιούχοι πρώτης διαβάθµισης (senior) µε µετοχές και το κοινό µετοχικό κεφάλαιο να µην αποµειώνεται πλήρως».

Ο ιστορικός του µέλλοντος θα κληθεί να δώσει απαντήσεις στις αιτίες και τα γεγονότα που έφεραν τις κεφαλαιοποιήσεις των πλήρως ανακεφαλαιοποιηµένων τραπεζών από τα 34 δις ευρώ πέρυσι τον Ιούνιο να αποτιµώνται µόλις 747 εκατ. ευρώ σε λιγότερο από 17 µήνες. Πως από τα επιτυχηµένα στρες τεστ του περυσινού Οκτωβρίου και τον µηδενικό ELA οι τράπεζες βρέθηκαν εκτεθειµένες πέρα από τα όρια τους τόσο σε κεφαλαιακό όσο και σε χρηµατοδοτικό επίπεδο.

Επειδή το χρηµατιστήριο κοιτάζει πάντα µπροστά και η ζωή συνεχίζεται, η πίεση στις τραπεζικές µετοχές δεν αναµένεται να εκτονωθεί γρήγορα. Οι δύο τράπεζες που θα υποστούν και την µεγαλύτερη αποµείωση στους υφιστάµενους µετόχους τους έχουν ακόµα δρόµο ώστε να θεωρηθούν επενδυτικά ελκυστικές. Η έκδοση των νέων τίτλων για την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς γίνεται σε τιµές υψηλότερες από την λογιστική αξία των κεφαλαίων τους µετά την αύξηση, όταν για τις δύο άλλες τράπεζες η σχέση αυτή κυµαίνεται µεταξύ 0,4x και 0,49x.

Επιπλέον, είναι πολύ πιθανό οι (πρώην) οµολογιούχοι να θελήσουν να κλείσουν την θέση τους µετά την είσοδο προς διαπραγµάτευση των µετοχών που προέκυψαν από την ανταλλαγή. Η φιλοσοφία διαχείρισης και η ποιοτική διαφορά ενός αξιόγραφου σταθερής απόδοσης µε µια µετοχή που χαρακτηρίζεται από υψηλό beta ενισχύει το ενδεχόµενο αύξησης των πωλησιακών πιέσεων όσο οι τιµές θα διακυµαίνονται υψηλότερα από την τιµή της προσφοράς.

Τέλος, οι εκροές από την αναδιάρθρωση του MSCI λειτουργούν ανασταλτικά στο να βγουν αµέσως εντολές αγορών αν και υπάρχει ακόµα λίγος χρόνος για αναίρεση της αρχικής απόφασης. Πέρα από τις τράπεζες το ενδιαφέρον της αγοράς µετατοπίστηκε µερικώς στα αποτελέσµατα του εννεαµήνου καθώς πυκνώνουν οι ανακοινώσεις από τις εισηγµένες εταιρίες όσο κινούµαστε προς την λήξη της προθεσµίας ανακοινώσεων. Οι εταιρίες του εµποροβιοµηχανικού τοµέα έδειξαν αντοχή στα έως τώρα αποτελέσµατα του τρίτου τριµήνου µε αιχµή τα µεγέθη του κλάδου διύλισης που αντιπροσωπεύουν µέχρι στιγµής πάνω από το 50% της συνολικής κερδοφορίας των εισηγµένων.

Καλή εικόνα είχαν και εταιρίες µε έκθεση στην τουριστική ζήτηση, ή το κόστος λειτουργίας τους περιείχε τις θετικές επιδράσεις από την µείωση της τιµής των καυσίµων. Ακόµα θετικές αναγνώσεις και ικανοποιητικά αποτελέσµατα είχαν και διάφοροι υποκλάδοι της Λιανικής (Σαράντης, Jumbo, Κλάδος αυτοκινήτων, Εµπορικά κέντρα) ή επιµέρους εταιρίες που κατάφεραν να αποσπάσουν µερίδια αγορών και να βελτιώσουν την εικόνα της κερδοφορίας τους.

Η εικόνα της ανακοινωµένης κερδοφορίας εξηγεί ενδεχοµένως την διαφοροποίηση και στο ταµπλό πολλών δεικτοβαρών µετοχών κατά την διάρκεια της εβδοµάδας.

Τεχνικά ο Γενικός ∆είκτης έβγαλε µια αντίδραση 2 ½ ηµερών από τα χαµηλά των 641 µονάδων η οποία έδωσε και τον αέρα του ανοδικού κλεισίµατος στην εβδοµάδα µετά από τρεις συνεχόµενες πτωτικές. Τα δεδοµένα δεν άλλαξαν ωστόσο και η τάση εξακολουθεί να δείχνει προς χαµηλότερα επίπεδα αφού η αντίδραση έκανε µόνο το «ελάχιστο αναγκαίο» µετά από την γρήγορη υποχώρηση από τις 726 µονάδες.

Οι κινητοί µέσοι βρίσκονται αισθητά υψηλότερα (680 – 690 µονάδες) ενώ οι ταλαντωτές πήραν ανάσα από τα όρια της υπερπουληµένης ζώνης τιµών. ∆ύσκολα θα αποφύγει µια διάσπαση των 640 µονάδων ο Γενικός ∆είκτης στις επόµενες ηµέρες. Επόµενη ζώνη στήριξης οι 615 µονάδες, ίσως το τελευταίο οχυρό πριν από τα χειρότερα, η πιο κρίσιµη περιοχή της χρονιάς καθώς το διάγραµµα θα βρεθεί πλέον αντιµέτωπο µε το ενδεχόµενο καταγραφής νέων χαµηλών για το 2015.

Όλα τα βλέµµατα παραµένουν στις τράπεζες.

Η µόνη εκκρεµότητα από πλευράς προσφορών είναι η Εθνική Τράπεζα η οποία θα κάνει δηµόσια εγγραφή για την αγορά µετοχών απευθυνόµενη σε έλληνες ιδιώτες στο τέλος Νοεµβρίου.

Η ερχόµενη εβδοµάδα θα είναι η εβδοµάδα των reverse split. Αυτό σηµαίνει ότι οι τράπεζες –µε εξαίρεση ίσως την Εθνική Τράπεζα- θα σταµατήσουν να διαπραγµατεύονται για τρεις µέρες µε µόνη βεβαιότητα µέχρι στιγµής την περίπτωση της Eurobank η οποία στο χρονοδιάγραµµα που έδωσε στην δηµοσιότητα έχει ορίσει σαν αρχική ηµεροµηνία παύσης της διαπραγµάτευσης των µετοχών την Πέµπτη 26 Νοεµβρίου.

Οι ανακοινώσεις αποτελεσµάτων πυκνώνουν την ερχόµενη εβδοµάδα ξεκινώντας την ∆ευτέρα (23/11) µε ΕΧΑΕ, Jumbo και Τράπεζα Κύπρου. Την Τρίτη το απόγευµα θα ακολουθήσουν οι Φουρλής, ΟΠΑΠ, το πρωί της Τετάρτης θα ανακοινώσουν Μυτιληναίος και ΜΕΤΚΑ ενώ το απόγευµα της ίδια ηµέρας η Σωληνουργία Κορίνθου.

Το πρωί της Πέµπτης ανακοινώνει η ∆ΕΗ ενώ το απόγευµα ανακοινώνουν Aegean, ΕΛΒΑΛ και Folli Follie Group ενώ η εβδοµάδα των αποτελεσµάτων κλείνει µε την ΕΥ∆ΑΠ την ερχόµενη Παρασκευή. Επισηµαίνεται ότι ο MSCI θα προβεί σε ανακοίνωση για το αν θα διατηρήσει τελικά την Eurobank και την Πειραιώς στην σύνθεση του MSCI Global Index το βράδυ της Τρίτης 24 Νοεµβρίου.

Την Παρασκευή τέλος θα ανακοινωθούν οι διορθωµένες εκτιµήσεις από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για το πώς κινήθηκε η Ελληνική οικονοµία κατά το τρίτο τρίµηνο.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017