ΟΤΕ: Τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Δ’ 3μηνο και το 12μηνο του 2015 - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΟΤΕ: Τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Δ’ 3μηνο και το 12μηνο του 2015

25.02.2016 10:28

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

 

Αύξηση 2% στα έσοδα – Ο μετασχηματισμός του Ομίλου αποδίδει o Αύξηση 5,1% στα έσοδα σταθερής Ελλάδας χάρη σε Broadband, TV και ICT

o Ενίσχυση Εσόδων σε όλες τις αγορές: Ελλάδα, Ρουμανία και Αλβανία Υγιής κερδοφορία EBITDA

o Περιθώριο EBITDA σταθερής Ελλάδας: Αύξηση στο 40,2% το έτος o Περιθώριο EBITDA κινητής Ελλάδας: Ανθεκτικό στο 35,7% το έτος Ελεύθερες Ταμειακές Ροές €507 εκατ., εντός στόχου, παρά τα επιπλέον κόστη για έκδοση και επαναγορά ομολόγων και τις δύσκολες μακροοικονομικές συνθήκες Καθαρός Δανεισμός μειωμένος σε €0,9 δισ. (0,6 φορές το EBITDA), παρά την αύξηση 2,3% των επενδύσεων, στα €570 εκατ. (χωρίς φάσμα) για το έτος Προτεινόμενο μέρισμα €0,10 ανά μετοχή Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2016 –

Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Δ’ τρίμηνο και το δωδεκάμηνο του 2015, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής:

(Εκατ. € )

Δ’τρίμηνο 2015 Δ’τρίμηνο 2014 +/- % Δωδεκάμηνο 2015 Δωδεκάμηνο 2014 +/- % Κύκλος Εργασιών 1.037,3 1.016,5 +2,0% 3.902,9 3.918,4 -0,4% EBITDA 330,0 344,4 -4,2% 1.220,5 1.385,5 -11,9% Προσαρμοσμένο EBITDA* 348,5 370,9 -6,0% 1.343,0 1.421,6 -5,5% Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA % 33,6% 36,5% -2,9μον 34,4% 36,3% -1,9μον Καθαρά Κέρδη 36,8 73,2 -49,7% 151,9 267,4 -43,2% Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη** 72,3 93,5 -22,7% 240,3 317,3 -24,3% Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,0753 0,1498 -49,7% 0,3108 0,5480 -43,3% Προσαρμοσμένες Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες*** 392,2 501,5 -21,8% 1.076,9 1.140,0 -5,5% Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία*** 137,1 132,8 +3,2% 569,7 556,8 +2,3% Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές*** 255,1 368,7 -30,8% 507,2 583,2 -13,0% Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά Στοιχεία 1.329,3 1.513,6 -12,2% 1.329,3 1.513,6 -12,2% Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος) 859,8 1.124,9 -23,6% 859,8 1.124,9 -23,6%

* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και αναδιοργάνωσης

** Εξαιρουμένων των εφάπαξ κονδυλιών- Βλέπε πίνακα αντιστοιχίας, σελ 4

*** Συμπεριλαμβανομένων των εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και/ή πληρωμών για άδειες φάσματος

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Δ’ τριμήνου 2015, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε:

«Παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, οι επιδόσεις μας στο κλείσιμο της χρονιάς, ειδικά στην Ελλάδα, ήταν ισχυρές. Τα έσοδα της σταθερής Ελλάδας ενισχύθηκαν σημαντικά χάρη στην ανταπόκριση που γνωρίζουν οι ευρυζωνικές υπηρεσίες, την τεχνογνωσία μας στο ICT και την επιτυχία του OTE TV, που αναπτύχθηκε εντυπωσιακά έχοντας ήδη κάνει breakeven. Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, τα έσοδα από υπηρεσίες βελτιώθηκαν περαιτέρω. Πετυχαίνουμε τους στόχους μας γιατί επενδύουμε συνεχώς στα καλύτερα δίκτυα, προϊόντα και υπηρεσίες. Ήδη, η ανταπόκριση στη νέα ενιαία εμπορική μάρκα Cosmote είναι θετική. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε για να προσφέρουμε στους πελάτες μας την καλύτερη δυνατή εμπειρία.

Η Ρουμανία παραμένει μια δύσκολη αγορά, αλλά εκτιμούμε ότι οι επενδύσεις μας σε συνδυαστικές υπηρεσίες σταθερής και κινητής, σε τηλεοπτικό περιεχόμενο, στην ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών και στη βελτιωμένη κάλυψη 4G, θα αποδώσουν μεσοπρόθεσμα.» Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Όπως αναμέναμε, οι ταμειακές μας ροές βελτιώθηκαν σημαντικά το τελευταίο τρίμηνο και πετύχαμε το στόχο μας για το τέλος του 2015.

Συνολικά είχαμε μια πολύ καλή χρονιά. Το 2016, αναμένουμε οι συνθήκες να παραμείνουν δύσκολες, αλλά οι συνεχείς επενδύσεις και οι προηγμένες τεχνολογίες μας, σε συνδυασμό με τη σκληρή δουλειά και αφοσίωση όλων των ομάδων μας, θα μας επιτρέψουν να ενισχύσουμε τη θέση μας σε κάθε αγορά που έχουμε παρουσία.»

Προοπτικές

Το 2016, ο ΟΤΕ αναμένει ότι οι τάσεις που διαμόρφωσαν τις επιδόσεις του 2015 θα συνεχιστούν. Στην Ελλάδα, ο ΟΤΕ σκοπεύει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες και τους πόρους του για να περιορίσει την επίδραση από τις συνεχιζόμενες δύσκολες οικονομικές συνθήκες και την πίεση που υφίσταται η αγοραστική δύναμη καταναλωτών και επιχειρήσεων.

Στις διεθνείς δραστηριότητές του, ο Όμιλος αναμένει ότι ο ανταγωνισμός στη Ρουμανία θα παραμείνει έντονος, αλλά ότι θα καταφέρει να ανατρέψει την απώλεια εσόδων, μέσω των δράσεων που υλοποιούνται σε επίπεδο τεχνολογίας, εμπορικών προτάσεων και περιορισμού του κόστους. Οι συνολικές επενδύσεις του ΟΤΕ αναμένεται και το 2016 να διαμορφωθούν στα επίπεδα των €0,55 δισ., εξαιρουμένου του κόστους για την απόκτηση φάσματος. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές για το 2016 αναμένεται να ανέλθουν σε €0,5 δισ. περίπου.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017