ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ και ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Η νέα προσέγγιση του τεχνικού τοπίου των μετοχών τους

ΓEKTEΡNA

Προσπάθεια να μην χάσει το πρόσφατο χαμηλό των 1,33 μιας και διάσπαση μπορεί να δώσει συνέχιση της κίνησης προς τα 1,22 σε πρώτη φάση. Τα 1,45 είναι η κοντινή αντίσταση ενώ στοπ έχουμε στα 1,55οο ευρώ.

ΟΠΑΠ

Έξοδο και ο ΟΠΑΠ με το stop μας πλέον στα 6,94 ευρώ.

Κοντινή στήριξη τα 6,14 με επόμενη και κύρια τα 5,65…

ff

ΔΕΗ

Το stop μας κατεβαίνει στα 4,03. Η διάσπαση των 3,60 μπορεί να μας δώσει τα 3,42 ή τα 3,30.

Τα 3,73 είναι τώρα κοντινή μας αντίσταση με κύρια τα 4,00.

ΟΤΕ

Η διάσπαση των 8,70 μας έδωσε έξοδο και πλέον ο τίτλος δοκιμάζει την πολύ σημαντική στήριξη της περιοχής των 770-780 που κατοχύρωση σε κλείσιμο μπορεί να μας δώσει συνέχιση προς τα 7,17.

Τα 8,30 κοντινή και τα 8,75 η κύρια αντίσταση στην παρούσα φάση…

* ,