ΟΤΕ, ΕΤΕ και ΜΥΤΙΛ: Τι δείχνει η νέα τεχνική προσέγγιση…

ΟΤΕ

Tα 7,17 πληρώθηκαν με το παραπάνω, δίνοντας παρόλα αυτά αντίδραση στα 7,75…

Ενα επίπεδο που θέλει προσοχή βραχυπρόθεσμα, ενώ με διάσπαση θα δοκιμάσει τα 7,96 τα οποία σε κλείσιμο είναι είσοδος.

Τα 7,17 είναι κοντινή μας στήριξη…

Σε περίπτωση επιβεβαιωμένης  κατοχύρωσης σε κλείσιμο, τότε μπορεί να δώσει συνέχιση στα 6,60.

__________

ΕΤΕ

Προσπάθεια να αναιρέσει το παλαιό χαμηλό στο 0,2520…

Μία κατοχύρωση μπορεί να δοκιμάσει συνέχιση.

Το 02950-03050 στην παρούσα είναι κύρια αντίσταση και stop.

Το 0,22 είναι στήριξη στην παρούσα

__________

ΜΥΤΙΛ

Aντίδραση, με τα 3,20 να προβληματίζει βραχυπρόθεσμα…

Ενώ ουσιαστική αντίσταση έχει στα 3,40.

Τα 2,98-3,00 είναι κοντινή στήριξη..

Μία κατοχύρωση σε κλείσιμο μπορεί να δοκιμάσει και πάλι το χαμηλό του.

* ,