ΟΤΕ,ΕΤΕ και ΜΥΤΙΛ: Βραχυπρόθεσμη πορεία μετοχών και τι μας… λένε οι χάρακες

 ΟΤΕ – Comments

Σχετική εικόνα

Αντίδραση στον τίτλο με τα 7,86 ευρώ να αποτελούν την κοντινή σημαντική αντίσταση

Της οποίας η επιβεβαιωμένη διάσπαση θα μπορούσε να δοκιμάσει τα επίπεδα των  8,15-8,20 ευρώ.

Και τα οποία αποτελούν και Stop μας στο short.

Το αντίστοιχο των 7,25 σε κάθε περίπτωση είναι η κύρια στήριξη.

ΣΤΑ 7,7500 ευρώ η τιμή στο ταμπλό…

  Τελευταίων 7 ημερών 7,240 8,070 -2,52 8.003.940 8.186 60.100.923
  Τελευταίων 30 ημερών 6,750 8,280 12,32 21.825.067 30.649 167.789.941

__________

ΕΤΕ- Comments

Σχετική εικόνα

Το 02450 είναι το stop μας στο short

Και κύρια αντίσταση

Ενώ το 020-021 αντίστοιχα είναι η στήριξη μας.

Κατοχύρωση ενός εκ των δύο θα δώσει συνέχιση

Η τιμή τώρα στα 0,2260

Επεξηγήσεις
  Τελευταίων 7 ημερών 0,208 0,245 -3,83 248.283.203 15.984 57.201.707
  Τελευταίων 30 ημερών 0,155 0,251 46,75 801.614.405 68.605 177.949.864

__________

ΜΥΤΙΛ – Comments

Το stop στο short παραμένει στο 369

Με κύρια αντίσταση το 349.

Αντίστοιχα το 316 είναι κοντινή στήριξη μας

Που διάσπαση μπορεί να δώσει συνέχιση στο 283

ΤΙΜΗ ΤΩΡΑ: 3,3200 ευρώ

  Τελευταίων 7 ημερών 3,160 3,410 -0,90 809.406 2.057 2.628.866
  Τελευταίων 30 ημερών 2,880 3,690 15,28 3.953.304 11.355 13.217.338