ΟΠΑΠ: Το πιο πιθανό είναι να ξεκινήσει με μεγάλη πτώση λόγω της αποκοπής μερίσματος

Θυμίζουμε πως αύριο ο ΟΠΑΠ θα διαπραγματεύεται χωρίς το πρόσθετο μέρισμα 0,57 cents ανά μετοχή.

Τεχνικά βρίσκεται στην αντίσταση των 698 που διάσπαση μπορεί να οδηγήσει στο 719.

Με την διαφορά ότι αύριο το πιο πιθανό είναι να ξεκινήσει με μεγάλη πτώση λόγω της αποκοπής έχοντας συμπτωματικά στήριξη στο 650 επίπεδο.

* ,