Οι φθηνές του ΧΑ βάσει αποτελεσμάτων χρήσης 2015 – Τι δείχνει η «πρώτη ανάγνωση»

Εισηγμένες που έχουν p/e από 3,8 φορές έως λίγο πάνω από 10 φορές – Ελκυστικοί και οι άλλοι δείκτες

Εισηγμένες που είναι φθηνές για μία ακόμη χρονιά αποτυπώνει η ολοκλήρωση της περιόδου δημοσίευσης εταιρικών αποτελεσμάτων.
.
Μάλιστα η πρώτη ανάγνωση δείχνει ότι οι παρακάτω εταιρείες έχουν πολύ καλή σχέση κεφαλαιοποίησης προς καθαρή θέση αλλά και η μόχλευση του ισολογισμού κινείται σε χαμηλά έως φυσιολογικά επίπεδα. Μοναδικό αρνητικό η περιορισμένη εμπορευσιμότητα για κάποιες, αλλά αυτό δεν έχει σχέση με τα θεμελιώδη.
.
Πιο αναλυτικά και με βάση τις λογιστικές καταστάσεις που προλάβαμε να κοιτάξουμε ακολουθούν 11 εταιρείες με p/e που ξεκινάει κάτω από τις 4 φορές και φτάνει μέχρι τις 10 φορές.
.
Ο ΟΠΑΠ εμφάνισε καθαρά κέρδη 210,7 εκατ. ευρώ από 195,5 εκατ. ευρώ και θα δώσει συνολικό μέρισμα 0,40 ευρώ από 0,7017 ευρώ.
Έχει καθαρή θέση 1,16 δις. ευρώ, συνολικές υποχρεώσεις 506 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 301,7 εκατ. ευρώ.
Στο ταμπλό αποτιμάται 1,97 δις. ευρώ άρα το p/e είναι στις 9,3 φορές.
.
Η Πλαστικά Κρήτης εμφάνισε πωλήσεις 257,1 εκατ. ευρώ από 235,7 εκατ. ευρώ, EBITDA 37,8 εκατ. ευρώ από 31,7 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 16,6 εκατ. ευρώ από 14,3 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή θέση είναι στα 180,2 εκατ. ευρώ, οι υποχρεώσεις στα 61,8 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα στα 34,5 εκατ. ευρώ.
Αποτιμάται στα 142 εκατ. ευρώ άρα p/e 8,55 φορές.
.
Η Πλαστικά Θράκης είχε πωλήσεις 289,3 εκατ. ευρώ από 278,1 εκατ. ευρώ, EBITDA 28,8 εκατ. ευρώ από 23,5 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 9,78 εκατ. ευρώ από 6,5 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή θέση είναι στα 127,3 εκατ. ευρώ, οι συνολικές υποχρεώσεις 135,2 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα στα 26,4 εκατ. ευρώ με λειτουργικές ταμειακές ροές 19,1 εκατ. ευρώ.
Αποτιμάται 61,7 εκατ. ευρώ άρα p/e 6,3x.
.
Για μία φορά τα αποτελέσματα της Καράτζη είναι εξαιρετικά: Πωλήσεις 72,3 εκατ. ευρώ από 71,3 εκατ. ευρώ, EBITDA 17,9 εκατ. ευρώ από 17 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 5,7 εκατ. ευρώ από 6,4 εκατ. ευρώ.
Καθαρή θέση 101,8 εκατ. ευρώ, υποχρεώσεις 55,3 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 19,3 εκατ. ευρώ.
Αποτίμηση 53 εκατ. ευρώ, ήτοι p/e 9,3x.
.
Η ΕΥΔΑΠ εμφάνισε πωλήσεις 324,2 εκατ. ευρώ από 326,3 εκατ. ευρώ, EBITDA 83,7 εκατ. ευρώ από 87,5 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 43,6 εκατ. ευρώ από 41,9 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή θέση είναι στα 966,9 εκατ. ευρώ, οι συνολικές υποχρεώσεις στα 610 εκατ. ευρώ με μηδενικές τραπεζικές και τα ταμειακά διαθέσιμα στα 260,4 εκατ. ευρώ.
Θα δώσει μέρισμα 0,21 ευρώ ανά μετοχή.
Αποτίμηση 458 εκατ. ευρώ και p/e λίγο πάνω από 10 φορές.
.
Η ΕΥΑΘ είχε πωλήσεις 73,04 εκατ. ευρώ από 73,6 εκατ. ευρώ, EBITDA 25,3 εκατ. ευρώ από 24,2 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 13,4 εκατ. ευρώ από 13,3 εκατ. ευρώ.
Θα δώσει μέρισμα 0,1250 ευρώ.
Η καθαρή θέση ήταν στα 150,6 εκατ. ευρώ, οι υποχρεώσεις στα 44,5 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα στα 50,9 εκατ. ευρώ.
Αποτίμηση 106,7 εκατ. ευρώ ήτοι p/e 7,9x.
.
Η Κανάκης εμφάνισε πωλήσεις 18,08 εκατ. ευρώ από 17,8 εκατ. ευρώ, EBITDA 2,7 εκατ. από 2,5 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 1,75 εκατ. ευρώ από 1,66 εκατ. ευρώ.
Καθαρή θέση 17,7 εκατ. ευρώ, υποχρεώσεις 4,6 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 6,5 εκατ. ευρώ. Αποτίμηση 14,2 εκατ. ευρώ άρα p/e 8,11x.
.
Η Ελτράκ είχε πωλήσεις 94,4 εκατ. ευρώ από 94,6 εκατ. ευρώ, EBITDA 7,2 εκατ. ευρώ από 8,2 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 2,9 εκατ. ευρώ από 4 εκατ. ευρώ.
Καθαρή θέση 64,9 εκατ. ευρώ, συνολικές υποχρεώσεις 49,9 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 7,8 εκατ. ευρώ.
Αποτίμηση 16 εκατ. ευρώ άρα p/e 5,6 φορές.
.
Η AS Company είχε πωλήσεις 21,4 εκατ. ευρώ από 19,2 εκατ. ευρώ, EBITDA 2,8 εκατ. ευρώ από 3,08 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 1,54 εκατ. ευρώ από 1,86 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή θέση είναι στα 21,2 εκατ. ευρώ, οι συνολικές υποχρεώσεις στα 7,3 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα 2,5 εκατ. ευρώ.
Αποτιμάται 8,9 εκατ. ευρώ στο ταμπλό άρα έχει p/e 5,77.
.
Η Profile είχε πωλήσει 9,4 εκατ. ευρώ από 9,6 εκατ. ευρώ, EBITDA 2,8 εκατ. ευρώ από 2,8 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 964 χιλ. ευρώ από 889 χιλ. ευρώ.
Καθαρή θέση 16,7 εκατ. ευρώ, συνολικές υποχρεώσεις 13,2 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 6,5 εκατ. ευρώ.
Αποτίμηση 5,5 εκατ. ευρώ, ήτοι p/e 5,7x.
.
Η Περσεύς είχε πωλήσεις 57,2 εκατ. ευρώ από 61,2 εκατ. ευρώ, EBITDA 6,9 εκατ. ευρώ από 6,2 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 2,3 εκατ. ευρώ από 2,4 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή θέση ήταν στα 21,9 εκατ. ευρώ, οι υποχρεώσεις στα 53,4 εκατ. ευρώ, πέτυχε υψηλές λειτουργικές ταμειακές ροές, μείωσε δανεισμό και έμειναν στο ταμείο 3 εκατ. ευρώ.
Αποτίμηση 8,8 εκατ. ευρώ, ήτοι p/e 3,8x.

Γ.Κατικάς

* ,