Οι “παγίδες” που κρύβουν οι φετινές φορολογικές δηλώσεις…

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης καθώς περιέχει αρκετές “παγίδες”.

Λογιστές και πολίτες πρέπει να προσέξουν ακόμα και τα μικρά γράμματα για να επωμιστούν επιπρόσθετους φόρους. Αν και το έντυπο Ε1 του 2015 δεν έχει πολλές αλλαγές σε σχέση με το αντίστοιχο του 2014,  οι φορολογικοί συντελεστές όμως έχουν αλλάξει.

Αναλυτικά:

Η έκτακτη εισφορά για το φορολογικό έτος 2015 υπολογίζεται ως εξής:

Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 12.001 ως 20.000 ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 0,7% επί ολόκληρου του ποσού.

Από 20.001 ως και 30.000 ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 1,4%.

Από 30.001 ως και 50.000 ευρώ, με συντελεστή 2%.

Από 50.001 ως και 100.000 ευρώ με συντελεστή 4%.

Από 100.001 ως και 500.000 ευρώ με συντελεστή 6%.

Από 500.001 και άνω, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 8%.

Φορολογικοί συντελεστές για μισθωτούς και συνταξιούχους

Για εισόδημα ως 25.000 ευρώ ισχύει φορολογικός συντελεστής 22%.

Για εισόδημα 25.001 ως και 42.000 ευρώ 32%

Για εισόδημα άνω των 42.000 ευρώ συντελεστής 42%.

Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Για ελεύθερους επαγγελματίες με εισοδήματα ως 50.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής είναι 26%.

Για όσους έχουν εισοδήματα πάνω από 50.000 ευρώ ανέρχεται σε 33%.

Μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα

Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή 10%.

Οι τόκοι φορολογούνται με συντελεστή 15%.

Τα δικαιώματα φορολογούνται με συντελεστή 20%.

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία

Τα ανείσπρακτα ενοίκια είναι “παγίδα” για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Αν κάποιος δεν κινηθεί νομικά κατά του μισθωτή ως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, θα φορολογηθεί για εισοδήματα που δεν έχει εισπράξει με συντελεστή 11% αν το εισόδημα από ενοίκια είναι ως 12.000 ευρώ και με 33% για εισοδήματα άνω των 12.001 ευρώ.