Οι ελληνικές τράπεζες έχουν σκοπό να καλύψουν τα δύο τρίτα των κεφαλαιακών αναγκών τους μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων

Η ανακεφαλαιοποίηση συνεπάγεται pro-forma αποτιμήσεις στο ύψος του 0.3-0.6x TBV

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν σκοπό να καλύψουν τα δύο τρίτα (~ 9,7 δισ. ευρώ) των κεφαλαιακών αναγκών τους μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων, επισημαίνει η Goldman Sachs, μειώνοντας σημαντικά τις ανάγκες τους για δημόσια κεφάλαια.
Στην τελευταία της 9σέλιδη ανάλυση με τίτλο «Recapitalization plans outlined, capital hikes to follow shortly» (παρουσιάστηκαν τα σχέδια κεφαλαιακής ενίσχυσης, οι αυξήσεις θα ακολουθήσουν σύντομα), που σας παρουσιάζει το www.bankingnews.gr, η Goldman Sachs, σχολιάζει ότι οι ελληνικές τράπεζες προχωρούν γρήγορα στις αυξήσεις κεφαλαίου, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες.
Η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης (συμπεριλαμβανομένης και της δυνητικής αξιοποίησης των δημοσίων πόρων) πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους το αργότερο.
Οι τράπεζες έχουν σκοπό να καλύψουν τα δύο τρίτα (~ 9,7 δισ. ευρώ) των κεφαλαιακών αναγκών (14,4 δισ. ευρώ) από ιδιωτικές πηγές, μειώνοντας την ανάγκη για τα δημόσια κεφάλαια (4,7 δισ. ευρώ).
Επίσης, οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται να αντλήσουν περί τα 3,5 δισ. από τις πράξεις ανταλλαγής τίτλων και άλλες δράσεις, ενώ τα υπόλοιπα 6,2 δισ. εκτιμάται ότι θα αντληθούν απευθείας από την αγορά.

Embedded image permalink

Δύο τράπεζες προβλέπεται να κάνουν χρήση των κεφαλαίων του ΤΧΣ για την πλήρη κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών τους.
Αυτές είναι η Πειραιώς (2,7 δισ) και η Εθνική Τράπεζα (2 δισ), μέσω ενός συνδυασμού των κοινών μετοχών (25%, 1,2 δισ.) και Cocos (75%, 3,5 δισ.).
Το ποσό της κρατικής ενίσχυση μπορεί να προσαρμοστεί με βάση τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, αλλά αναμένεται να παραμένει κάτω από το κατώτερο άκρο της συμφωνηθείσας γραμμής ανακεφαλαίωσης (10-25 δισ.).
Επίσης, οι κρατικές ενισχύσεις μπορεί να μειωθούν ως αποτέλεσμα της περαιτέρω αναδιάρθρωσης (όχι πριν από το 2016).

Embedded image permalink

Η ανακεφαλαιοποίηση συνεπάγεται pro-forma αποτιμήσεις στο ύψος του 0.3-0.6x TBV

Συγκεντρωτικά ο δείκτης TBV από τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες ήταν στα 20,5 δισ. στο τέλος του τρίτου τριμήνου του έτους και θα αυξηθεί κατά 12,2 δισ. στο πλαίσιο των τρεχόντων σχεδίων κεφαλαίου.
Η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι αποτιμήσεις pro-forma θα διαμορφωθούν στο 0,3Χ-0.6x TBV με βάση μια θεωρητική τιμή με discount των μετοχών.

Embedded image permalink

Ιστορικά η κεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών

Embedded image permalink

www.bankingnews.gr