Οι δύο όψεις των κατασκευαστικών ομίλων…

Γράφει ο Μάνος Χατζηδάκης

Οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έσωσαν την παρτίδα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο εκτέλεσης κατασκευαστικών έργων.

Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι η οικονομική δραστηριότητα που βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα  στο τρίτο τρίμηνο τόσο από πλευράς παραγόμενου έργου όσο και από πλευράς ρευστότητας. Ωστόσο σε αυτή την δύσκολη συγκυρία η τιμή των όπλων διεσώθη από τον… αέρα. Η αύξηση του αιολικού φορτίου (25,6%) και η εγκατάσταση νέων μονάδων συγκράτησε τα μεγέθη κερδοφορίας των κατασκευαστικών ομίλων και ανέδειξε την χαμηλή αποτίμηση των δύο εισηγμένων θυγατρικών εταιριών.

Τόσο η ΓΕΚΤΕΡΝΑ όσο και η Ελλάκτωρ εμφάνισαν ζημιές στο 9μηνο και χαμηλές επιδόσεις στο γ’ τρίμηνο όταν οι δύο θυγατρικοί βραχίονες στις ανανεώσιμες πηγές (Τέρνα Ενεργειακή και Άνεμος) εμφάνισαν δυνατές επιδόσεις και στις δύο περιόδους. Το μέλλον αναμένεται εξίσου δυνατό λόγω των φρέσκωνπροσθηκών σε δυναμικό αν βέβαια στην πορεία δεν προκύψει έκπτωση έναντι των απαιτήσεων που αφορούν έσοδα από το Δημόσιο. Αναλυτικά:

Ο κατασκευαστικός κλάδος της Ελλάκτωρ ήταν αναμενόμενα αδύναμος (+0,6%) λόγω της καθυστέρησης που παρατηρείται στην περάτωση των δημοσίων έργων ενώ σε επίπεδο λειτουργικών προ αποσβέσεων (ΕΒΙΤ) η ζημιά διαμορφώθηκε σε 38 εκατ. ευρώ.  Η επίδοση του κλάδου κατασκευών έχει επηρεαστεί αρνητικά και από την απομειώσεις συμμετοχών 33,6 εκατ. ευρώ (EldoradoGold 14 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο) καθώς και από την αναβαλλόμενη φορολογία ύψους 7,8 εκατ. ευρώ λόγω της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή.

Το ανεκτέλεστο διαμορφώθηκε σε 3,5 δις ευρώ (53% εξωτερικό). Τα έσοδα των παραχωρήσεων εμφανίζονται μειωμένα κατά 0,3% ενώ τα λειτουργικά προ αποσβέσεων διαμορφώθηκαν κατά 21% χαμηλότερα (45 εκατ. ευρώ) καθώς η Αττική οδός εμφάνισε μείωση εσόδων 2% στο εννεάμηνο έναντι 4% στο εξάμηνο. Ο τομέας περιβαλλοντικών έργων (διαχείριση απορριμμάτων)  παρουσίασε αύξηση κύκλου εργασιών κατά 6,4% με αυξημένα EBITκατά 19 εκατ. ευρώ στα 13,6 εκατ. ευρώ.

Ουσία το τρίμηνο για την Ελλάκτωρ έκλεισε σε προσαρμοσμένο επίπεδο μετά την αφαίρεση των εκτάκτων με ζημιές 10 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός δανεισμός εμφανίζεται αυξημένος κατά 25% στα 1,088 δις ευρώ λόγω των αυξημένων αναγκών σε κεφάλαια κίνησης από 871 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2014. Τέλος η διοίκηση δεν περιμένει σημαντικές βελτιώσεις στο μέτωπο της κερδοφορίας έως το τέλος της χρήσης.

Στην ΓΕΚΤΕΡΝΑτο εννεάμηνο εξελίχθηκε πιο ομαλά καθώς η επιβράδυνση της κατασκευαστικής δραστηριότητας (-4,6%) δεν συνοδεύτηκε από χρηματοοικονομική επιβάρυνση. Ο κατασκευαστικός τομέας εμφανίζει μείωση λειτουργικής κερδοφορίας 38%. Στον τομέα των παραχωρήσεων η ΓΕΚΤΕΡΝΑ εμφανίζει καθαρή κερδοφορία 2,4 εκατ. ευρώ από 5,1 εκατ. ευρώ ενώ η ενοποίηση του συγκεκριμένου κλάδου γίνεται με την μέθοδο της καθαρής θέσης.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου διαμορφώθηκε σε 294 εκατ. ευρώ από 340 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου και αποδίδεται στην αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων στον τομέα κατασκευών από την εξόφληση μέρος της οφειλής για την κατασκευή της μονάδας της ΔΕΗ. Το ανεκτέλεστο έργων στο τέλος εννεαμήνου διαμορφώθηκε σε 3 δις ευρώ.

Σε ότι αφορά τις θυγατρικές στις ανανεώσιμες πηγές ο Άνεμος ξεκίνησε το γ’ τρίμηνο με 31ΜW αιολικής δυναμικότητας περισσότερα από πέρυσι (201MWαπό 171MW) σε ένα σύνολο εγκατεστημένης ισχύος 265ΜW. Από αυτά τα 208 βρίσκονται σε λειτουργία και τα 58ΜW (+27% επιπλέον ισχύς από αιολικά πάρκα) αναμένεται να ξεκινήσουν στο δεύτερο τρίμηνο του 2016. Το καθαρό αποτέλεσμα των 5,58 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο και η προσθήκη των νέωνMWκάνει την κεφαλαιοποίηση των 58 εκατ. ευρώ ελκυστική.

Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αύξησε την εγκατεστημένη δυναμικότητα κατά 20MWφθάνοντας τα 648ΜW. Από τα 49 εκατ. ευρώ ενοποιημένο τζίρο στο τρίτο τρίμηνο τα 32.7 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύουν πωλήσεις ενέργειας και το υπόλοιπο κομμάτι επιμερίζεται σε εμπορία ενέργειας (10 εκατ. ευρώ) και το υπόλοιπο σε κατασκευές.

Ο καθαρός δανεισμός της εταιρίας διαμορφώθηκε σε 258 εκατ. ευρώ και η αποτίμηση της στα 289 εκατ. ευρώ με κέρδη εννεαμήνου 15,8 εκατ. ευρώ παρουσιάζει ενδιαφέρον δεδομένης της μελλοντικής ενσωμάτωσης νέων μονάδων (88MWσε Ελλάδα και Πολωνία, +13,5% αύξηση δυναμικότητας) που θα αυξήσουν σημαντικά έσοδα και κέρδη το 2016.

 

Οι ενοποιημένοι ισολογισμοί των Κατασκευαστικών ομίλων

 

Πωλήσεις Λειτουργικά Κέρδη Καθαρά Κέρδη
Περίοδος 2015 Y-o-Y 2015 Y-o-Y 2015 Y-o-Y 2015 Y-o-Y 2014 2015 Y-o-Y 2014 2015 Y-o-Y
Σε εκατ. ευρώ (%) 3Q (%) (%) 3Q (%) (%) 3Q 3Q (%)
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1.097,56 2% 354,76 -18% 124,44 -8% 63,13 1% -29,26 -62,60 -114% 5,62 -25,64 -557%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 666,71 4% 218,09 -13% 87,75 22% 37,75 52% -3,51 -11,88 -239% -3,38 2,59 177%

 

Και οι θυγατρικές στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

 

Πωλήσεις Λειτουργικά Κέρδη Καθαρά Κέρδη
Περίοδος 2015 Y-o-Y 2015 Y-o-Y 2015 Y-o-Y 2015 Y-o-Y 2015 Y-o-Y 2015 Y-o-Y
Σε εκατ. ευρώ (%) 3Q (%) (%) 3Q (%) (%) 3Q (%)
ΑΝΕΜΟΣ 28,68 25% 9,50 59% 21,04 35% 10,42 35% 5,53 73% 1,28 1162%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 135,23 30% 49,87 44% 75,24 34% 28,52 20% 15,81 389% 4,49 476%
 Σύνολο 163,90 29% 59,37 46% 96,28 34% 38,95 24% 21,34 231% 5,76 555%

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή