Οι διαβεβαιώσεις για συμφωνία στις 22 δεν είναι αρκετές για ανοδική κίνηση

  • Τέταρτη πτωτική

 

Συνεχίστηκε η πλάγια κίνηση με το 153 στην παρούσα να κρατάει την τάση, ενώ διάσπαση θα μας φέρει στην περιοχή του 149-150.

Το 157 σε κάθε περίπτωση είναι κύρια αντίσταση που κατοχύρωση μπορεί να δώσει το 161.

Ενδιαφέρον για τον τίτλο του ΟΠΑΠ με αγοραστικό σήμα, αν και θα θέλαμε μία κατοχύρωση και του 649 για συνέχιση.

Προσοχή στο make or break της Αττικής (0096) μιας και έκλεισε με κέρδη στην χτεσινή συνεδρίαση.

Ο Μυτιλ χρειάζεται μία κατοχύρωση του 350 για να δώσει συνέχιση…

Ενώ ενδιαφέρον έχει στην περιοχή του 031 η Ιντρακομ και στο 025 ο Αβακας.

ff

Οι διαβεβαιώσεις εκ μέρους της κυβέρνησης για συμφωνία στις 22 δεν είναι αρκετές για ανοδική κίνηση κρατώντας παρόλα αυτά την αγορά σε στάση αναμονής χωρίς ιδιαίτερες πιέσεις στην παρούσα.

Intraday position long stop 153

__________________________

Support: 154,153, 150, 148

Resist.: 157, 159, 161

Daily spot market position long s/l 145

* ,