Οι αλλαγές στη μετοχική σύνθεση των ΕΧΑΕ, JUMBO, Alpha, ΑΘΗΝΑ και ΚΡΙ ΚΡΙ

Η νέα λίστα του Χρηματιστηρίου Αθηνών με ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου 2016 περιλαμβάνει αλλαγές στη μετοχική σύνθεση πέντε εισηγμένων εταιρειών.
Ειδικότερα, στις 8 Φεβρουαρίου η συμμετοχή της Baupost Group Sec. στην Alpha Bank  (χωρίς το ποσοστό του ΤΧΣ) ανήλθε στο 5,22%.
Αντίστοιχα, στη Jumbo, το ποσοστό της Capital Group (για λογαριασμό πελατών της) στις 9/2 διαμορφώθηκε στο 5,051%.
Παράλληλα στην ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ, στις 15/2, η συμμετοχή της J&P Άβαξ ανήλθε στο 92,896% από 89,477% προηγουμένως.
Στην ΕΧΑΕ το ποσοστό της Franklin Templeton Institutional διαμορφώθηκε στο 5,16% στις 8/2/2016.
Τέλος στην ΚΡΙ-ΚΡΙ, η Κοινή Επενδυτική Μερίδα των Τσινάβου Σπυρίδωνα, Τσινάβου Ευαγγελίας, Τσινάβου Χαρίκλειας και Τσινάβου Σεβαστής αύξησε τη συμμετοχή της στο 12,097% από 11,86%. 
Επιπλέον το ποσοστό της Οικονόμου Αθανασία ανήλθε στο 13,36%, της Τσινάβου Ευαγγελίας στο 6,504% (από 5,02%) και της Τσινάβου Χαρίκλειας στο 6,42% (από 8,99%).
* ,