Οι άνθρωποι της αγοράς καταθέτουν τις απόψεις τους – σήμερα ο Δημ. Τζάνας

“Η προσέγγιση της εορταστικής περιόδου σημαίνει παραδοσιακά συναλλακτική ραστώνη για τις Αγορές, με εξαίρεση τις κινήσεις των Θεσμικών Επενδυτών που διενεργούνται για λόγους ‘καλλωπισμού’ των αποτιμήσεων (window dressing) επί συγκεκριμένων τίτλων” αναφέρει ο Δημήτρης Τζάνας.

Σε αυτή τη φάση, λοιπόν, της συναλλακτικής υποτονικότητας δηλαδή, θα κινηθεί άμεσα και το Ελληνικό Χρηματιστήριο, καθώς ολοκληρώνονται οι κινήσεις που σχετίζονται με τις αναδιαρθρώσεις, λόγω μεταβολών του ειδικού βάρους στους Δεικτοβαρείς τίτλους ( rebalancing) κυρίως, με αποτέλεσμα την εκτόξευση των συναλλαγών τις τελευταίες ημέρες.

Έτσι, ο αυξημένος όγκος συναλλαγών υποβοήθησε την ανοδική κίνηση του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 600 μονάδες, περιοχή όπου αναμένεται να τερματίσει τη φετινή χρονιά.

Ωστόσο, το πεδίο των Αποκρατικοποιήσεων, πεδίο στο όποιο αξιολογείται σε μεγάλο βαθμό η Κυβερνητική πρόθεση για προώθηση μεταρρυθμίσεων, είχε τις ημέρες αυτές ενδιαφέρουσες εξελίξεις.

Η Κινεζική Cosco (μόνη τελικά) υπέβαλε δεσμευτική προσφορά για τον ΟΛΠ το τίμημα της οποίας θα γίνει γνωστό τις πρώτες ημέρες του νέου έτους, ενώ βασίμως εκτιμάται ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί και η πώληση του Αστέρα.

Η Εθνική επίσης ολοκληρώνει τη μεταβίβαση της Finansbank, κίνηση που επιδέχεται διπλή ανάγνωση: θετικό αποτέλεσμα για την κεφαλαιακή της ενίσχυση, αλλά και σκεπτικισμό καθώς η Τουρκική Τράπεζα ήταν το μόνο περιουσιακό στοιχείο με θετική συμβολή στην κερδοφορία του ομίλου. Επίσης, τον σκεπτικισμό τροφοδοτούν οι ρυθμίσεις για τα “κόκκινα” δάνεια σε σχέση με τη δυνατότητα των Τραπεζών να “γυρίσουν σελίδα” στοχεύοντας σε θετικούς ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης το 2016.

Και τούτο γιατί οι διαδικασίες σύστασης φορέων ειδικού σκοπού δεν αναμένεται να οδηγήσουν με ταχύτητα σε δρομολόγηση αλλαγών, σε σχέση με την οριστική εξυγίανση των χαρτοφυλακίων τους, εγκυμονώντας κινδύνους για νέες κεφαλαιακές ανάγκες στο μέλλον.

Θετικές ήταν τέλος οι εξελίξεις για την Α.Μ.Κ. της Τράπεζας Αττικής που αναμένεται να ολοκληρωθεί με την κάλυψη των ποσών και του δυσμενούς σεναρίου χωρίς τη συμμετοχή του ΤΧΣ, καθιστώντας έτσι την Τράπεζα τη μοναδική περίπτωση όπου το ΤΧΣ έχει μηδενική συμμετοχή.

Στο εξωτερικό περιβάλλον, οι Ισπανικές εκλογές, το αποτέλεσμα των οποίων αφήνει ανοικτές τις εξελίξεις σε διάφορα σενάρια για τη διακυβέρνηση της Χώρας, είχαν αρνητικό αποτέλεσμα στις διεθνείς Αγορές και ιδιαίτερα τις Ευρωπαϊκές. Σε μια περίοδο μάλιστα όπου ακόμη και η σύσταση ενός Ταμείου με στόχο την εγγύηση των καταθέσεων μέχρι του ποσού των 100 χιλ. ευρώ για τις Τράπεζες της Ευρωζώνης, δεν μπορεί να συνομολογηθεί από τα μέλη της.

Από την άλλη πλευρά και σύμφωνα με την άποψη του συμβούλου επενδύσεων της TecGroup,, η απόφαση της Federal για έναρξη ανοδικής πορείας των Αμερικανικών επιτοκίων, ευνόησε τις Ευρωπαϊκές αγορές σε αντίθεση με τη Wall Street, καθώς εκτιμάται ότι το ισχυρό δολάριο θα ευεργετήσει τις Ευρωπαϊκές εξαγωγές αλλά θα μειώσει τις Αμερικανικές.

* ,