ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αύξηση επενδύσεων έως 11 δισ., ΑΕΠ μέχρι 23 δισ. ευρώ προβλέπει ο αναπτυξιακός νόμος - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αύξηση επενδύσεων έως 11 δισ., ΑΕΠ μέχρι 23 δισ. ευρώ προβλέπει ο αναπτυξιακός νόμος

05.06.2016 17:45

Ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 11,01 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι θα φέρει ο νέος αναπτυξιακός νόμος μεταξύ 2016 και 2023, οδηγώντας σε σωρευτική αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά 22,97 δισ. ευρώ σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης συνεπειών.

Από το πρόσθετο ΑΕΠ των 22,97 δισ. ευρώ, τα πρόσθετα κρατικά έσοδα εκτιμώνται σε 8,88 δισ. ευρώ με τις κρατικές ενισχύσεις να ανέρχονται σε 3,49 δισ. ευρώ. Ομως, η έκθεση αναφέρει ότι η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται κι εκείνες σε κατοικίες, κατά 11,01 δισ. ευρώ μπορεί να αναθεωρηθεί είτε ανοδικά, είτε καθοδικά.

Οι ιδιωτικές επενδύσεις μπορεί να αποδειχθούν μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες επειδή οι βιομηχανικές και τουριστικές επενδύσεις που προωθεί ο νέος νόμος είναι πιο παραγωγικές κατά μέσο όρο από τις συνολικές επενδύσεις της οικονομίας, τονίζει η σχετική έκθεση.

Από την άλλη πλευρά, η εκτίμηση για ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 11,01 δισ. ευρώ βασίζεται στην υπόθεση ότι θα ενισχύονταν με κρατικές ενισχύσεις. Ομως, ακόμη κι αν δεν υπήρχαν κρατικές ενισχύσεις, οι ιδιωτικές επενδύσεις θα αυξάνονταν, ενισχύοντας το ΑΕΠ και τα κρατικά έσοδα.

Σύμφωνα με το απαισιόδοξο σενάριο της έκθεσης, η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων περιορίζεται σε 5,50 δισ. ευρώ με αποτέλεσμα η ενίσχυση του ΑΕΠ να ανέρχεται σε 11,48 δισ. ευρώ. Από το πρόσθετο ΑΕΠ ύψους 11,48 δισ. ευρώ, το κράτος εκτιμάται ότι θα εισπράξει 4,4 δισ. επιπλέον έσοδα, αντισταθμίζοντας τις ενισχύσεις ύψους 3,49 δισ. ευρώ που παρέχει στους ιδιώτες επενδυτές.

Σε γενικές γραμμές, για κάθε ένα ευρώ εισοδήματος το κράτος εισπράττει συνολικά 38,7% από αυτό εκ του οποίου το 15,6% αντιστοιχεί σε έμμεσους φόρους, το 9,7% σε άμεσους φόρους και το 13,4% σε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πηγές άμεσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης του νέου νόμου είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το ΕΣΠΑ, τα δάνεια του ελληνικού Δημοσίου από τράπεζες του εξωτερικού και η μόχλευση μέσω των Ταμείων Συμμετοχών.

www.dikaiologitika.gr

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017