Ξηλώθηκε από υφυπουργός, μπήκε αντιπρόεδρος Επιτροπής ο Δ.Καμμένος

Ï õöõðïõñãüò Õðïäïìþí, Ìåôáöïñþí êáé Äéêôýùí ÄçìÞôñçò ÊáììÝíïò óôç óçìåñéíÞ ïñêùìïóßá ôçò íÝáò êõâÝñíçóçò áðü ôïí Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò Ðñïêüðç Ðáõëüðïõëï óôï Ðñïåäñéêü ÌÝãáñï, ÁèÞíá, ÔåôÜñôç 23 Óåðôåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ - ÌÐÅ/ÁÐÅ - ÌÐÅ/ÁëÝîáíäñïò ÌðåëôÝò

Ξηλώθηκε από υφυπουργός, μπήκε αντιπρόεδρος Επιτροπής ο Δ.Καμμένος

Τα ονόματα του για μόλις 12 ώρες υφυπουργού Μεταφορών Δημήτρη Καμμένου και της υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Τασίας Χριστοδουλοπούλου «ξεχώρισαν» μεταξύ των βουλευτών που ανέλαβαν πρόεδροι και αντιπρόεδροι στις Διαρκείς Επιτροπές και την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

Την Δευτέτα διεξήχθη η διαδικασία εκλογής των Προεδρείων για την ΙΖ’ Περίοδο (Α’ Σύνοδο). Αναλυτικά, τα Προεδρεία διαμορφώθηκαν ως εξής στις Επιτροπές:

Μορφωτικών Υποθέσεων: Πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Γαβρόγλου αντιπρόεδρος ο Δημήτριος Σεβαστάκης και Γραμματέας ο Δημήτριος Μπαξεβανάκης.

Εθνικής ‘Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων: Κωνσταντίνος Δουζίνας, Δημήτριος Εμμανουηλίδης, Μαρία Τριανταφύλλου

Οικονομικών Υποθέσεων: Γεράσιμος Μπαλαούρας, Δημήτριος Καμμένος, Αικατερίνη Παπανάτσιου

Κοινωνικών Υποθέσεων: Νικόλαος Μανιός, Κωνσταντίνος Μπάρκας, Μερόπη Τζούφη

Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης: Αντώνιος Συρίγος, Δημήτριος Γάκης, Βασιλική Κατριβάνου

Παραγωγής και Εμπορίου: Χαρά Καφαντάρη, Εύη Καρακώστα, Μάριος Κάτσης

Στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, πρόεδρος εξελέγη η Αναστασία Χριστοδουλοπούλου, αντιπρόεδρος ο Γιάννης Τραγάκης και Γραμματέας ο Ευάγγελος Βενιζέλος.