Ξεκλείδωσε το ΕΣΠΑ

Αιτήσεις χρηματοδότησης νέων επιστημόνων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα δέχεται, από την Πέμπτη, το υπουργείο Οικονομίας για το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ αξιολογούνται με τρία βασικά κριτήρια: ανάπτυξη-εργασία-αλληλεγγύη. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην καινοτομία, τη νεανική και την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, καθώς και την οικολογική διάσταση του όλου σχεδιασμού.

Οι 4 πρώτες δράσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους νέους επιστήμονες, μπήκαν στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Στον πυρήνα της φιλοσοφίας των νέων προγραμμάτων βρίσκεται η υποστήριξη δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας και νέων καινοτομικών παραγωγικών συστημάτων, όχι αποσπασματικά και μεμονωμένα αλλά ως κρίκους μιας παραγωγικής αλυσίδας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο κλάδος της αγροδιατροφής, όπου η οικονομία παρουσιάζει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα και ζητούμενο είναι να αναπτυχθούν όλες οι δυνατές συνέργειες από τον παραγωγό μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Ειδική μέριμνα, βέβαια, αποδίδεται στον κλάδο του Τουρισμού, τόσο μέσω της στήριξης επιχειρήσεων, όσο και με την ανάπτυξη υποδομών.