ΞΕΚΑΘΑΡΗ και πλήρως επεξηγηματική η θέση της διοίκησης του ομίλου JP Aβαξ - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΞΕΚΑΘΑΡΗ και πλήρως επεξηγηματική η θέση της διοίκησης του ομίλου JP Aβαξ

24.09.2015 17:11
ΞΕΚΑΘΑΡΗ και πλήρως επεξηγηματική η θέση της διοίκησης του ομίλου:-
 
Η διατήρηση των capital controls και μετά την επαναλειτουργία των τραπεζών από τον Ιούλιο 2015 δεν επιτρέπει την βελτίωση των συνθηκών συναλλαγής του επιχειρηματικού κόσμου με το εγχώριο τραπεζικό σύστημα…
 
Οι οποίες ούτως ή άλλως ήταν δύσκολες κατά τα τελευταία έτη λόγω γενικότερης στενότητας στη ρευστότητα.
 
Οι Ελληνικές τράπεζες εδώ και μεγάλο διάστημα δεν παρέχουν επαρκή χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης έργων, συμμετοχή σε έργα με αυτοχρηματοδότηση, αλλά ούτε και νέες εγγυητικές επιστολές για συμμετοχή σε διαγωνισμούς έργων και την εκτέλεσή τους.
 
Επιπλέον, οι πληρωμές από το Ελληνικό Δημόσιο για τα εκτελούμενα δημόσια έργα και τα μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα οδικά έργα βρίσκονται και πάλι σε μεγάλη καθυστέρηση…
 
Καθώς τα κεφάλαια του ΕΣΠΑ τους τελευταίους μήνες δεσμεύθηκαν κατ’ επιλογήν του κράτους προκειμένου να καλύπτει τις καθημερινές χρηματοδοτικές του ανάγκες.
 
Η μη απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την ολοκλήρωση μεγάλων δημόσιων έργων, η μείωση των συνολικών πιστώσεων για δημιουργία νέων υποδομών, η συρρίκνωση των δαπανών για τα υφιστάμενα έργα…
 
Και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές πιστοποιήσεων από το δημόσιο, ενδέχεται να έχουν ως επίπτωση στον όμιλο την περαιτέρω μείωση του κύκλου εργασιών και την αντιμετώπιση προβλημάτων ρευστότητας.
 
Οι δυσμενείς συνθήκες που έχουν επεκταθεί στην αλυσίδα εφοδιασμού, και ιδίως για τις διεθνείς μεταφορές, θα επιβαρύνουν το σύνολο των επιχειρήσεων με πρόσθετα κόστη.
 
Η προμήθεια των πρώτων υλών γίνεται πλέον με ιδιαίτερα χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες.
 
Η προϋπόθεση διεκπεραίωσης των συναλλαγών με μετρητά, καθιστούν τις συναλλαγές χρονοβόρες και επηρεάζουν το σύνολο των έργων.
 
Η δυσλειτουργία στον τομέα των παραγγελιών είναι πολύ πιθανή, λόγω της μεγάλης δυσκολίας που επιφέρει η αντικαταβολή κατά την παράδοση.
 
Οι καθυστερήσεις στην εισαγωγή πρώτων υλών από το εξωτερικό (από ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές αγορές) μπορεί να προκαλέσει σε ορισμένες περιπτώσεις ακυρώσεις εκ μέρους των προμηθευτών.
 
Η ∆ιοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες του Ομίλου.
ΑΠΟ το σημερινό  “ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ”

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017