ΝΤΡΟΠΗ για την εταιρεία και τη διοίκησή της: Πέντε χαρακτηριστικές χθεσινές περιπτώσεις…

ΝΤΡΟΠΗ για την εταιρεία: Με 394 ευρώ έστειλαν στο-11,85% στο 0,2900 ευρώ και στην κφση των 6,7 εκατ. ευρώ την ΙΝΤΡΑΚΑΤ!!! Συγχαρητήρια…

ΝΤΡΟΠΗ για την εταιρεία: Με 22 ευρώ έστειλαν στο -16% την ΤΡΑΣΤΟΡΣυγχαρητήρια…

ΝΤΡΟΠΗ για την εταιρεία: Με 270 ευρώ έστειλαν στο -18,18% στο 0,0900 ευρώ και στην κφση των 3,12 εκατ. ευρώ την ΔΡΟΜΕΑΣ!!! Και εις ανώτερα!!

ΝΤΡΟΠΗ για την εταιρεία: Με 9 ευρώ έστειλαν στο -10% στο 0,7200 ευρώ και στην κφση των 4,56 εκατ. ευρώ την ΝΑΚΑΣ!! Συγχαρητήρια…

ΝΤΡΟΠΗ για την εταιρεία: Με (1) ευρώ έστειλαν στο -14,3% στο 0,0120 ευρώ και στην κφση των 0,49 εκατ. ευρώ την ΠΣΥΣΤ! Μπράβο παίδες…

* ,