Νομίζουν οτι είμαστε εντελώς ανόητοι;

Νομίζουν οτι είμαστε εντελώς ανόητοι;