ΝΗΡΕΥΣ: Ζημίες επί ζημιών και γενικά... άστα να πάνε... - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΝΗΡΕΥΣ: Ζημίες επί ζημιών και γενικά… άστα να πάνε…

10.09.2015 12:12

 

H παγκόσμια ζήτηση για τα κύρια προϊόντα του ομίλου Νηρεύς, το λαβράκι και την τσιπούρα, παραμένει ανθεκτική και η μέση τιμή της τσιπούρας και του λαβρακίου αναμένεται να διατηρηθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα το β’ εξάμηνο του 2015 ενώ και οι τιμές των πρώτων υλών για τις ιχθυοτροφές δεν αναμένεται να αυξηθούν το 2015.

Τα παραπάνω επισημαίνει στην έκθεσή της η διοίκηση της Νηρεύς επισημαίνοντας ότι η συνεχιζόμενη κρίση στην Ελλάδα δεν αναμένεται να έχει σημαντική επιρροή στις πωλήσεις ψαριών και άρα στις δραστηριότητες της εταιρείας – το 90% της παραγωγής ψαριών που παράγει ο όμιλος εξάγεται.

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η υλοποίηση της από 24/3/2015 Συνοπτικής Συμφωνίας Αμοιβαίας Κατανόησης με τις Πιστώτριες Τράπεζες θα έχει θετική έκβαση προς το συμφέρον του Ομίλου ενώ θεωρεί ότι οι δραστηριότητές του ομίλου βαίνουν ομαλά, διαθέτει ισχυρή πελατειακή βάση και πωλήσεις ενώ κατέχει ηγετική θέση στην αγορά.

Ο όμιλος στο α` εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης εμφάνισε ζημιές μετά από φόρους 15,303 εκατ. ευρώ από ζημιές 19,316 εκατ. ευρώ πέρυσι. Το ύψος των ζημιών οφείλεται κυρίως στον βιολογικό κύκλο ανάπτυξης των ψαριών σύμφωνα με τον οποίο κατά τους μήνες Ιανουάριο με Ιούλιο δεν παρουσιάζεται αύξηση της βιομάζας τους, η οποία εκδηλώνεται το δεύτερο εξάμηνο του έτους με ανάλογη επίπτωση και στα αποτελέσματα. Οι πωλήσεις μη βιολογικών αγαθών – εμπορευμάτων ανήλθαν σε 13,431 εκατ. ευρώ στο α` εξάμηνο του 2015 από 20,638 εκατ. ευρώ  στο αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Σημειώνεται ότι το EBITDA του ομίλου ανέρχεται σε ζημιές 3,9 εκατ. έναντι ζημιών 14 εκατ. ευρώ. Η μείωση της ζημίας κατά 10 εκατ. ευρώ οφείλεται σε αύξηση των τιμών των ιχθύων (τσιπούρας) καθώς και στην αύξηση του ιχθυοπληθυσμού της θυγατρικής εταιρείας PREDOMAR S.L. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα και με προϋπόθεση την διατήρηση του επιπέδου των τιμών, εκτιμάται ότι τα αποτελέσματα του β` εξαμήνου θα είναι θετικά εξισορροπώντας τα αρνητικά αποτελέσματα του α` εξαμήνου.

Οι δαπάνες της περιόδου μειώθηκαν από 80,8 εκατ. ευρώ σε 75,1 εκατ. ευρώ κατά 5,7 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της μείωσης των αναλώσεων των πρώτων υλών (τροφών). Τα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της μητρικής, ανέρχονται την 30.06.2015 σε 38,7 εκατ. ευρώ ενώ μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανέρχονται σε 31,2 εκατ. ευρώ.

———————

ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 4,5 εκατ. ευρώ στη τιμή του 0,0710 ευρώ με χαμηλό υψηλό 12μήνου στα 0,0600 και 0,1880 ευρώ [μέσος όρος 0,0900].

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 38,7 εκατ. ευρώ και P/bv 0,12. 

ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 226,7 εκατ. και ΔΔΜ 5,86…

P/E: [-]

ΤΙΜΗ 31.12.2014: 0,0890 ευρώ και -20,22%

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 2015: 2,85 εκατ. τμχ περίπου και μηνιαίως 335 χιλ. τμχ 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017