ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- Ρυθμίσεις αλά καρτ στα κόκκινα δάνεια

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ρυθμίσεις αλά καρτ στα κόκκινα δάνεια

Συγκεκριμένος τύπος διακανονισμού ανά κατηγορία δανειολήπτη, που θα είναι δεσμευτικός για τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης και funds. Τι προβλέπεται για περιπτώσεις όπου το ύψος του δανείου είναι υψηλότερο από την αξία του ακινήτου. Διετής προστασία για όλους τους ανέργους

 

 
Ρυθμίσεις αλά καρτ στα κόκκινα δάνεια

 

Νέο μοντέλο για αλά καρτ ρυθμίσεις των «κόκκινων» δανείων -όπως είναι οι μειωμένες δόσεις, εκπτώσεις στα επιτόκια, ανταλλαγή κατοικίας με άλλη μικρότερου εμβαδού, ακόμα και διαγραφές οφειλών, ανάλογα με την πραγματική οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη- φέρνει ο επικαιροποιημένος Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος.

Βασικός στόχος είναι μέσα από την παροχή ισχυρών κινήτρων οι δανειολήπτες να ρυθμίσουν τις καθυστερούμενες οφειλές τους, ώστε να μειωθεί ο όγκος των «κόκκινων» δανείων και να απαλλαγούν από το βάρος τους οι ισολογισμοί των τραπεζών.

Λεπτομέρειες στην έντυπη έκδοση του Εθνους