Νέα, χαμηλότερη τιμή-στόχου για την μετοχή της Πλαίσιο από την Εuroxx

Νέα, χαμηλότερη τιμή-στόχο για την μετοχή της Πλαίσιο, στα 5,00 από 7,50 ευρώ δίνει η Euroxx σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ για την εισηγμένη.

Η μείωση στην τιμή-στόχο αντανακλά στις μειωμένες προβλέψεις της Euroxx για τα κέρδη της ΠΛΑΙΣΙΟ.

Οι αναλυτές της μειώνουν τις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή 2016-2017 κατά 57-58% και τις εκτιμήσεις για τις πωλήσεις στο ίδιο διάστημα κατά 14-16% καθώς εκτιμούν ότι το πληγέν καταναλωτικό κλίμα θα χρειαστεί χρόνο για να αποκατασταθεί.

euroxx1

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι με βάση την τιμή-στόχο τα περιθώριο ανόδου της μετοχής διαμορφώνονται στο 25%.

Η μετοχή έχει υπεραποδόσει έναντι τις αγοράς κατά 11% τους τελευταίους 12 μήνες και κατά 5% μέχρι στιγμής στο έτος (εμφανίζει πτώση 6,76%)

* ,