Φόρος Τόμπιν: Νέα παράταση, συμφωνία σε ορισμένες πτυχές του

Νέα παράταση για τον φόρο Τόμπιν

Συμφωνία σε ορισμένες πτυχές του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών

Δέκα μέλη της Ευρωζώνης συμφώνησαν χθες σε ορισμένες πτυχές του εναρμονισμένου φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, όμως έδωσαν προθεσμία έως τα μέσα του επόμενου έτους για να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τα υπόλοιπα βασικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών συντελεστών.

Ένας φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (FTT) έχει ως στόχο να ανακτήσει μέρος του δημόσιου χρήματος που έχει χρησιμοποιηθεί για την στήριξη των τραπεζών, να συγκρατήσει τις κερδοσκοπικές συναλλαγές και να ενοποιήσει τις διάφορες εισφορές που έχουν ήδη χρεωθεί σε αρκετές χώρες της Ε.Ε.

Οι συνομιλίες σχετικά με την επιβολή ενός τέτοιου φόρου έχουν αρχίσει από το 2011. Τον Σεπτέμβριο, οι υπουργοί Οικονομικών από Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, Βέλγιο, Εσθονία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία ​​και Ισπανία, δήλωσαν ότι είχαν σημειώσει πρόοδο και ότι αναμενόταν μια πολιτική συμφωνία τον Δεκέμβριο.

Η χθεσινή δήλωση των υπουργών Οικονομικών ανέφερε ότι όλες οι συναλλαγές μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των ενδοσυνεδριακών συναλλαγών, θα πρέπει να φορολογούνται. Ο φόρος θα καταβάλλεται από χρηματιστές σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, για μετοχές που έχουν εκδοθεί σε αυτές τις χώρες.

Οι υπουργοί δήλωσαν ότι θα αναλύσουν το κατά πόσον θα ήταν καλύτερο να φορολογούνται όλες οι μετοχές, ανεξάρτητα από τον τόπο έκδοσής τους.

Η Εσθονία, η οποία δεν υπέγραψε τη συμφωνία, εξέφρασε τις ανησυχίες της, καθώς, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών που διαπραγματεύονται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χορηγούνται εκτός των συμμετεχόντων χωρών, δεν θα αποκομίσει σχεδόν καθόλου έσοδα. Την ίδια στιγμή, οι χρηματιστές της θα έχουν ένα κίνητρο για να μεταφέρουν τις επιχειρήσεις τους αλλού.

Οι υπουργοί συμφώνησαν επίσης ότι οι συναλλαγές παραγώγων θα πρέπει να φορολογούνται «στην αρχή της ευρύτερης δυνατής βάσης και με χαμηλούς συντελεστές και δεν θα πρέπει να επηρεάζουν το κόστος του δημόσιου δανεισμού».

Επίσης, συμφώνησαν να αναλυθεί περαιτέρω ο αντίκτυπος του φόρου στην πραγματική οικονομία και τα συνταξιοδοτικά συστήματα, καθώς και την οικονομική βιωσιμότητα του φόρου για κάθε χώρα. «Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά, προκειμένου να προετοιμαστεί το επόμενο στάδιο, ειδικοί σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να καταρτίσουν κατάλληλους φορολογικούς συντελεστές για τις διάφορες παραλλαγές», ανέφερε η δήλωση.

Η πρόταση της Κομισιόν από το 2013 προέβλεπε φορολογικό συντελεστή της τάξεως του 0,1% επί των συναλλαγών σε μετοχές και ομόλογα και 0,01% στις συναλλαγές παραγώγων. «Μια απόφαση σχετικά με αυτά τα ανοικτά ζητήματα θα πρέπει να ληφθεί μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2016», ανέφεραν οι υπουργοί.

* ,