Νέα διεύρυνση ζημιών για Επίλεκτο το α’6μηνο και υποχώρηση του τζίρου κατά 18% | Mikrometoxos.gr

Νέα διεύρυνση ζημιών για Επίλεκτο το α’6μηνο και υποχώρηση του τζίρου κατά 18%

01.03.2016 00:07

 

Σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν τα οικονομικών μεγέθη του ομίλου Επίλεκτος, ο κύκλος εργασιών του οποίου την περίοδο 01.07.2015 έως 31.12.2015 υποχώρησε κατά 18,39% στα 17,571 εκατ. ευρώ. Η μείωση αυτή οφείλεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην οικονομική έκθεση εξαμήνου, σε μείωση πωληθέντων ποσοτήτων προϊόντων και υποπροϊόντων των εκκοκκιστηρίων κατά 2,948 εκατ. ευρώ.

Λόγω της μειωμένης στρεμματικής καλλιέργειας συσπόρου βάμβακος και σε συνδυασμό με τη μειωμένη στρεμματική απόδοση , κυρίως λόγω καιρικών συνθηκών, δεν κατέστη δυνατή η προμήθεια ανάλογων ποσοτήτων με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. Κατά συνέπεια η διαθέσιμη ποσότητα προϊόντων και υποπροϊόντων εκκοκκιστηρίου να είναι μικρότερη απ’ ότι οι ποσότητες που πωλήθηκαν στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.

Εδώ να σημειώσουμε ότι η στρατηγική του ομίλου είναι η διακράτηση επαρκούς ποσότητας εκκοκκισμένου βάμβακος για την κάλυψη των αναγκών της κλωστοϋφαντουργίας και μόνο η πλεονάζουσα ποσότητα διατίθεται προς πώληση. Επίσης σε μείωση της τιμής πώλησης των προϊόντων και υποπροϊόντων των κλωστηρίων κατά 747 χιλ ευρώ.

Απο τις πωλήσεις ενέργειας επήλθε αύξηση κατά 141 χιλ. ευρώ και η μείωση των πωληθέντων ποσοτήτων βιοντίζελ επέφερε μείωση του κύκλου εργασιών κατά 405 χιλ. ευρώ.

Σημειώνεται πως οι πωλήσεις του ομίλου στο εξωτερικό αντιστοιχούν στο 68,63% του συνόλου του κύκλου εργασιών του έναντι του 66,30% κατά την 31.12.2014, ενώ ο αμιγώς κλωστοϋφαντουργικός τομέας παραμένει εξαγωγικός με 76% έναντι 72,96% την 31.12.2014.

Ο Όμιλος κατά την διαχειριστική περίοδο 01.07.2015 – 31.12.2015 εμφάνισε ζημίες μετά από φόρους 2,465 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,050 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.

Το EBIΤDA σε επίπεδο ομίλου σημείωσε πτώση 23,04% και διαμορφώθηκε σε κέρδος 1,653 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,148 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο 01.07.2014-31.12.2014.

 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017